Z OSTATNIEJ CHWILI

Zastrzegłem zagubioną kartę płatniczą. Kto ponosi odpowiedzialność za powstały dług?

Jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconą przez płatnika albo skradzioną mu kartą albo przywłaszczenia tej karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika ciążących na nim obowiązków, o których mowa powyżej, płatnik odpowiada za taką transakcję do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro.

Moja 16-letnia córka jest leczona w szpitalu. Kto powinien wyrazić zgodę na operację?

Jeżeli pacjent małoletni ukończył szesnaście lat (a nie ukończył osiemnastu lat), wymagana jest łączna zgoda przedstawiciela ustawowego (np. rodziców) oraz małoletniego pacjenta. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, małoletni pacjent, który ukończył szesnaście lat, ma prawo do wyrażania sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego …

Uszkodzenie samochodu w czasie naprawy. Co można zrobić w tej sytuacji?

Oddałem do naprawy samochód. Co prawda rzecz, z którą się zgłosiłem została naprawiona, jednak przy okazji uszkodzona została inna część, więc nie zapłaciłem należności. Mimo powyższego, właściciel warsztatu samochodowego wystąpił przeciwko mojej osobie z pozwem o zapłatę za naprawę auta. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy również muszę wystąpić z pozwem o odszkodowanie za uszkodzoną rzecz?

Uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem komunikacyjnym – wcześniejsza renta , czy dopiero po zakończonym postępowaniu sądowym?

Doznałam uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku był ubezpieczony kwestionuje roszczenie z tytułu comiesięcznej renty na leczenie. Zamierzam złożyć pozew do sądu ale postępowanie zapewne trochę potrwa. Czy mogę w jakiś sposób uzyskać rentę wcześniej, a nie dopiero po zakończonym postępowaniu sądowym?

1 2 3 4 5 6