Z OSTATNIEJ CHWILI

Co ma Targówek do Napoleona?

Cała historia zaczęła się prozaicznie 10 grudnia 1812 roku, kiedy pod warszawski hotel d’Angleterre, należący do Tomasza Gąsiorowskiego, ojca Anieli, zajechały sanie z oficerem ordynansowym, który wszedłszy do wnętrza zażądał apartamentu na parterze, dla – jak to określił – obywatela francuskiego.

Życie towarzyskie praskich przedmieść

Inicjatywy społeczne i spotkania społeczności lokalnych rozpoczęło samoczynne organizowanie się ludności Warszawy, która w konsekwencji nadała ton całemu krajowi.

Grochów w Średniowieczu

czyli, niebieski płaszcz w posagu i skradzione brogi Od stu lat Grochów jest częścią wielkiej Warszawy, ale to nie znaczy, że jego historia zaczęła się sto lat temu. Miejscowość Grochowo (po łacinie Grochovo) znana była już w XIV wieku, gdyż pierwsze wzmianki pochodzą z 1347 roku, kiedy to książęta Siemowit III i Kazimierz I Trojdenowice […]

Od Kamionka aż po Kępę, czyli świat Przybytkowskich

Gdy zna się dobrze historię swojej rodziny, a jej korzenie sięgają głęboko, i gdy ma się świadomość, że przodkowie mieszkali tu od prawie dwustu lat, zupełnie inaczej wędruje się prawobrzeżnymi uliczkami Warszawy.

Historia przyłączenia do Warszawy dawnych jej przedmieść, cz. II

Podczas gdy mieszkańcy lewobrzeżnej Warszawy obserwowali już wejście pierwszych oddziałów niemieckich do miasta o godz. 7 rano 5 sierpnia 1915 r., na Pradze jeszcze ich nie widziano. Na Pragę armia niemiecka dotarła dopiero 8.08.1915 r. Tego właśnie dnia pierwszy niemiecki patrol przeprawił się łodzią na drugą stronę Wisły i zwizytował opuszczoną przez Rosjan prawobrzeżną część […]

Traktem Królewskim śladami Konstytucji

Uchwalona w 1791 roku Konstytucja, czyli ustawa rządowa zmieniła bieg polskiej historii. Wprawdzie tuż po niej nastąpi rozbiór Polski, a jej twórcy nazwali ją „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”, ale była to pierwsza konstytucja w Europie.

Cosslovo, czyli… Gocław!

Gdy dziś mówimy Gocław nie zdajemy sobie sprawy, że to nie jest pierwotna nazwa. Pierwsze wzmianki dotyczące Gocławia pojawiają się w połowie XII wieku. Jest to wieś należąca do kanoników regularnych z Czerwińska, a potem kapituły płockiej.

Saska Kępa w Warszawie

Saska Kępa leży nad samą Wisłą w dzielnicy Praga-Południe, między al. Poniatowskiego i Waszyngtona, Kanałem Wystawowym i Gocławiem. Obejmuje teren dawnej wyspy-kępy odciętej od lewego brzegu, która dryfując z prądem po latach dotarła do prawego brzegu Wisły i tam się połączyła ze stałym lądem. 1916 – dwór w Saskiej Kępie Pozostałością starorzecza Wisły jest dzisiaj […]

Historia przyłączenia do Warszawy dawnych jej przedmieść cz. 1

Z perspektywy historii – zdarzeń odległych, często tragicznych, przyłączenie w 1916 r. do Warszawy dawnych przedmieść stało się zbawienne dla miasta, które dzięki temu mogło się swobodnie rozwijać zyskawszy potężne, niezurbanizowane tereny pod zabudowę zarówno mieszkalną jak i przemysłową.

1 3 4 5 6