Kolejowy zawrót głowy na Narodowym

Na makiecie zrealizowanej w skali 1:87 odwzorowane są w szczegółach tereny Dolnego Śląska, onegdaj jednego z najlepiej skomunikowanych regionów Polski.