Z OSTATNIEJ CHWILI

XVIII edycja Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy

Trwają przygotowania do przeprowadzania XVIII edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku. Celem wydarzenia jest promowanie sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:

  1. Najlepszy Sportowiec Roku
  2. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku
  3. Trener Roku
  4. Sportowa Osobowość Roku
  5. Najpopularniejszy Sportowiec Roku (wybierany w powszechnym głosowaniu internetowym spośród wszystkich zgłoszonych w kategoriach 1) i 2)
  6. Sportowa Impreza Roku (zwycięzca wyłaniany w powszechnym głosowaniu internetowym spośród wszystkich zgłoszonych w tej kategorii plebiscytowej)
  7. Tytuł młodzieżowy: Nadzieja Olimpijska (kategorię specjalną dla najlepiej rokującego zawodnika w wieku 14-18 lat ustanowiła Veolia Energia Warszawa S.A. – partner plebiscytu od 2013 roku)

 Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie oraz właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Ramowy harmonogram XVIII edycji Plebiscytu:
1) od 24 października do 15 listopada 2017 r. – ZGŁASZANIE KANDYDATÓW. Zgłoszenia dokonują właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie oraz właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. Wzory formularzy i termin rozpoczynający i kończący składanie zgłoszeń określa zarządzenie,
2) grudzień POSIEDZENIE KAPITUŁY XVIII Plebiscytu,
3) grudzień-styczeń – sprzedaż zaproszeń na Bal Mistrzów Sportu Warszawy, na którym zostaną uroczyście ogłoszone wyniki Plebiscytu,
4) 10 stycznia 2018 r. – KONFERENCJA PRASOWA – ogłoszenie nominowanych w poszczególnych kategoriach plebiscytowych,
5) 10-23 stycznia 2018 r. – POWSZECHNE GŁOSOWANIE INTERNETOWE w dwóch kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Warszawy oraz Sportowa Impreza Roku na stronie internetowej http://www.plebiscyt.um.warszawa.pl/ ,
6) 2 luty 2018 r. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy (Arena Ursynów – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122).

 

Komitet Organizacyjny Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy, URZĄD M.ST. WARSZAWY, Biuro Sportu i Rekreacji, pl. Defilad 1, pokój 1120, 00-901 Warszawa, t. +48 224432462-63  +48 224432465, kom. +48 519047338, faks +48 224432457, e: plebiscyt@um.warszawa.pl , internet: http://plebiscyt.um.warszawa.pl/