Będą plany zagospodarowania Zakola Wawerskiego i okolic ulicy Kadetów

Urząd dzielnicy Wawer udostępnił wstępne projekty zagospodarowania Zakola Wawerskiego i rejonu ulicy Kadetów. Mieszkańcy dzielnicy mogą zgłaszać swoje uwagi. Społeczne konsultacje trwają od 29 listopada 2021 do 12 stycznia 2022 r.

Plan zagospodarowania Zakola Wawerskiego

Zakole Wawerskie to obszar o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Znaleźć tu można wiele gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunki zagrożone wyginięciem. Rejon ma również duże znaczenie dla mikroklimatu stolicy. Dlatego ekolodzy od dawna zabiegali o stworzenie planu zagospodarowania Zakola, co może uchronić go od degradacji (czytaj Ekolodzy apelują o objęcie ochroną Zakola Wawerskiego!).

Obszar, którego dotyczy opracowywany plan zagospodarowania obejmuje powierzchnię 161,21 ha. I położony jest w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Systemu Przyrodniczego Warszawy (w północnej części znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Zakole Wawerskie”). Ograniczają go: od północnego-zachodu – al. gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego, od północy – Kanał Nowa Ulga, od wschodu – ul. Spadowa i ul. Kobryńska, od południa – rejon projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej.

W powstającym projekcie zagospodarowania Zakola Wawerskiego przewidziano lasy, zieleń urządzoną z zachowaniem zieleni naturalnej, wody powierzchniowe, zabudowę usługową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, drogi publiczne oraz ciągi piesze. Podstawowymi założeniami tworzonego planu jest zachowanie cennych przyrodniczo terenów oraz ochrona obszaru przed degradacją.

Plan zagospodarowania rejonu ulicy Kadetów

Rejon, którego dotyczy tworzony plan zagospodarowania obejmuje powierzchnię 89,01 ha. Zlokalizowany jest w rejonie projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej, ul. Kadetów oraz planowanego przedłużenia ul. Bora Komorowskiego.

Rejon ten, który także odznacza się walorami przyrodniczo-krajobrazowymi i ma duży wpływ na korzystne warunki klimatyczne oraz przewietrzanie miasta, również znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Systemu Przyrodniczego Warszawy.

W projekcie planu zagospodarowania rejonu ulicy Kadetów uwzględniono zieleń urządzoną, usługi publiczne, usługi sportu i rekreacji, lasy, wody powierzchniowe oraz drogi publiczne. Podstawowe założenia planu to zachowanie naturalnego ekosystemu i ochrona walorów przyrodniczych terenów, przeznaczenie terenów pod usługi kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Plan zagospodarowania Zakola Wawerskiego oraz Plan zagospodarowania rejonu ulicy Kadetów można znaleźć na stronie Urzędu Dzielnicy Wawer lub w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00.

Swoje uwagi można zgłaszać na piśmie albo podczas spotkania on-line na YouTube. Można oglądać spotkanie i dyskutować na czacie na platformie ZOOM. Można zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Chcąc skorzystać z tej opcji, należy wysłać maila na adres dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania wraz z instrukcją zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Dyskusja on-line w sprawie planu zagospodarowania Zakola Wawerskiego odbędzie się 7 grudnia (wtorek) o godz. 17:00.

Spotkanie on-line dotyczące planu zagospodarowania rejonu ulicy Kadetów odbędzie się 8 grudnia (środa) o godz. 17:00.

Źródło: Urząd Dzielnicy Wawer

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 23(814) ROK XXXI
Następne wydanie 20.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content