Bronimy ogrodów oraz zieleni przy Kinowej!

We wtorek Rada Dzielnicy Praga-Południe pozytywnie zaopiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej. Uchwalenie planu uniemożliwi zabudowę ogrodów działkowych znajdujących się w granicach tego planu. Ochroni także drzewa i zieleń znajdującą się w tym rejonie Pragi Południe.

 Teren ogrodów działkowych przy ul. Kinowej rozciąga się na obszarze ponad 50 ha. Wspólnie z 58 ha Parku Skaryszewskiego oraz 17 ha Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, tworzą wyjątkowy charakter tej części dzielnicy i powodują, że osiedla zlokalizowane tuż w ich sąsiedztwie, tak jak osiedle Kinowa, są wyjątkowym miejscem na mapie Warszawy. Do niedawna na terenie ogrodów odwiedzający je spacerowicze najczęściej mogli spotkać seniorów uprawiających grządki. Jednak od kilku lat, pojawia się tu coraz więcej młodych osób. Kupują działkę, aby móc zażywać odrobiny weekendowego relaksu przy grillu. Młodych i starszych stażem działkowiczów łączyła troska o dalszy los tego terenu. Pytania o dalsze losy zielonego obszaru zadawali sobie również mieszkańcy osiedla Kinowa oraz Saskiej Kępy, którzy korzystają z uroku ogrodów, jako miejsca codziennych spacerów.

Dziś już wiemy, że jesteśmy o krok od ochrony tego cennego terenu. Ostatnim etapem procedury planistycznej będzie podjęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Warszawy. Mam nadzieję, że nastąpi to we wrześniu lub październiku. W ten sposób zdecydowana większość obszaru ogrodów działkowych zostanie objęta planem, co zapewni im funkcjonowanie na długie lata. W obszarze wzdłuż ul. Kinowej i al. Waszyngtona zostanie zarezerwowane miejsce na siłownie plenerowe oraz place zabaw dla dzieci i inne elementy małej infrastruktury rekreacyjnej. Jedna z takich siłowni pojawiła się już przy ul. Walewskiej, a wkrótce planowana jest budowa placu zabaw.

Trzeba podkreślić, iż same zapisy planu powstawały wspólnie z działkowcami oraz mieszkańcami, a dużym zrozumieniem dla składanych uwag oraz wniosków do projektu tego dokumentu wykazywali się projektanci. W Warszawie, jak w każdym dużym mieście, niezmiernie ważne jest zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy zabudowaniami a terenami zielonymi. Zieleń polepsza komfort życia w mieście, dlatego jest tak cenna, a walka o każdy jej fragment jest dla mnie niezwykle ważnym zadaniem.

Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe
radnykowalczyk@gmail.com