Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych

W dniach od 1 do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  planowanych do wykonania w roku 2023. Wnioski można składać przez system Witkac. Rejestracja konta dla nowych wnioskodawców: https://www.witkac.pl/Account/RegisterOferent

Czym jest rejestr zabytków?

Jest to podstawowa forma ochrony zabytków w Polsce. Rejestr zabytków jest prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w formie odrębnych ksiąg dla zabytków nieruchomych, ruchomych oraz archeologicznych. Z chwilą wpisania zabytku do rejestru, właściciel musi liczyć się z odpowiednimi obowiązkami, które wiążą się z utrzymaniem zabytkowego obiektu i zachowaniem jego wartości. Co to znaczy? To, że zagospodarowanie zabytkowej nieruchomości, prowadzenie na jego terenie remontu, przebudowy czy adaptacji, może odbywać się w ograniczonym zakresie i pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Służby konserwatorskie muszą na takie prace wydać pozwolenie. Należy pamiętać, że ochroną prawną może być objęty nie tylko zabytek, ale także jego otoczenie, o ile zostało wpisane do rejestru zabytków. Więcej o skutkach decyzji wpisania do rejestru zabytków: https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/skutki-decyzji-o-wpisie-do-rejestru-zabytkow/

Kto może się ubiegać o przyznanie dotacji?

Te kwestie określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacje mogą otrzymać podmioty prawa polskiego – osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, które są właścicielem lub posiadaczem zabytku albo jednostka organizacyjna posiadająca zabytek w trwałym zarządzie.

Na jaki cel dotacja może zostać udzielona?

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7–15;
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Należy pamiętać, że dotacja może być udzielona wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Wysokość dotacji

Dotacja może być przyznana w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wnioskowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może wynieść do 100% nakładów koniecznych na wykonanie wnioskowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Więcej informacji o dofinansowaniu znajduje się tu: https://bip.mwkz.pl/dokument/43

/om/
Źródło: www.mwkz.pl/
Foto: pixabay.comBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 6 (822) ROK XXXII
Następne wydanie 6.04.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content