Hala sportowa przy Białostockiej coraz bliżej

W ubiegłym tygodniu upłynął termin zgłaszania prac konkursowych na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73 na Pradze-Północ.

Udało nam się pozyskać dodatkowe środki budżetowe i wyjaśniliśmy kwestię roszczeń do gruntu, które przez wiele lat hamowały realizację inwestycji – mówi burmistrz dzielnicy Wojciech Zabłocki.

Termin składania prac upłynął 17 sierpnia. Do konkursu przystąpiło 28 pracowni architektonicznych. Obecnie członkowie Sądu Konkursowego weryfikują zgłoszone prace oraz dokonują ich oceny. Oficjalne publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się jest 3 września na terenie szkoły. Termin realizacji inwestycji wartej ok. 15 mln złotych zaplanowany jest na 2020 rok.