II tura wyborów: głosowanie poza miejscem zamieszkania

Do 10 lipca można pobrać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Dotychczas zrobiło tak prawie 70 tys. warszawiaków.

Zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania uprawnia do głosowania w każdej Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie kraju, również w komisji „macierzystej”. Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia także głosowanie za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których MSZ nie zarządził wyłącznego głosowania korespondencyjnego. Zaświadczenie „od ręki” można otrzymać w urzędach dzielnic (za wyjątkiem Śródmieścia, gdzie zaświadczenia są wydawane w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy ul. Kruczkowskiego 2). Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę. Zaświadczenia pobrały 69 800 osoby, z czego 30 500 przed I turą wyborów prezydenckich. Po 29 czerwca zaświadczenia wzięły 39 300 osoby. /um/