Kolejny wyrok unieważniający sposób opłat za śmieci

Jest kolejny wyrok dotyczący sposobu naliczania przez miasto opłat za śmieci. Tym razem WSA na wczorajszym posiedzeniu stwierdził, że uchwały są nieważne. Posiedzenie było niejawne, a wyrok jeszcze nieprawomocny, trzeba więc poczekać na szczegóły dotyczące całej sprawy. Wiadomo, że chodzi o powiązanie opłaty za zużycie wody z opłatami za odpady, co oznacza dla większości mieszkańców znaczne podwyżki za odbiór śmieci.

Jak poinformował TVN Warszawa, prokurator na wniosek którego była sprawa (odwołanie po poprzednim wyroku), zarzucił istotne naruszenie prawa, m.in. przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bo obowiązujący teraz, nowy przelicznik, który uzależnia opłaty za odbiór śmieci od zużycia wody, zastosowany jest też do nieruchomości, które nie mają wodomierza głównego, niepodłączone do sieci wodociągowej lub dla tych, które nie mają odpowiednich danych dotyczących zużycia wody.

Miasto czeka na uzasadnienie wyroku i będzie się od niego odwoływać. Opłaty na razie pozostają bez zmian.

  

Zobacz również:  Przebudowa ulicy Skrzyneckiego na Marysinie Wawerskim

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 20(789) ROK XXX
Następne wydanie 4.11.2021

Najczęściej czytane