LIST OTWARTY Zarządu WSM „Grochów” do Mieszkańców Grochowa

Gdy 23 lata temu, w wyniku podziału RSM „Osiedle Młodych”, powstała samodzielna Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grochów” było wiele istotnych spraw wymagających pilnego działania. Wśród nich zajęto się także Biblioteką Publiczną nr 89, działającą w lokalu przy ul. Grochowskiej 202.

W latach 1999 i 2000 z funduszy spółdzielczych dofinansowano zakup części nowego wyposażenia m.in. różnej wielkości regałów oraz współfinansowano zakup nowości książkowych. Mało tego. Siłami spółdzielczej ekipy remontowej wykonaliśmy wiele prac adaptacyjnych zwiększających funkcjonalność tej placówki. Nasi konserwatorzy, częściej niż wymagają tego przepisy prawa budowlanego, przeprowadzają kontrole wszystkich instalacji technologicznych znajdujących się w bibliotece i przynależnych jej magazynach piwnicznych. Jest to nasz, wewnętrzny, system bezpieczeństwa strzegący zgromadzonego księgozbioru. Wiele można byłoby jeszcze napisać na ten temat, ale to może przy lepszej okazji.

Teraz, w połowie 2022 roku, według informacji medialnych płynących szerokim strumieniem z Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, dowiadujemy się, że Rada Nadzorcza i Zarząd WSM „Grochów” okazują się być największymi wrogami Biblioteki nr 89!!! Dlatego też dzielnicowi urzędnicy nie mają ponoć innego wyjścia, jak tylko pod hasłem ratowania biblioteki, czym prędzej przenieść ją do… „akwarium” czyli latem niemiłosiernie nasłonecznionego, a zimą non stop ogrzewanego energią elektryczną – szklanego pawilonu, wybudowanego wiele lat temu, z użyciem miejskich funduszy, w Parku Polińskiego przy ul. Szaserów. Od lat są tam do dyspozycji wolne lokale, dlatego też – zdaniem magistrackich specjalistów – z pewnością idealnie pomieszczą także bibliotekę i jej Czytelników, o czym z dumą donosi w mediach społecznościowych rzecznik burmistrza Pragi Południe.

Dlaczego staliśmy się „wrogami” bibliotecznych książek? Rozmawialiśmy z władzami dzielnicy i w dalszym ciągu chcemy bibliotecznego porozumienia w kwestii stawki czynszu dotyczącej naszego lokalu przy Grochowskiej 202, ale NIE MOŻEMY PODDAĆ SIĘ próbom siłowego narzucania gotowych rozwiązań, w których, nie wiadomo dlaczego, wyraźnie widać argumenty tylko jednego, tzw. większego rozmówcy!!!

Zarząd WSM „Grochów” proponował władzom Dzielnicy Praga-Południe m.in. wykup lokalu Biblioteki nr 89, po preferencyjnej cenie, co zdecydowanie obniżyłoby koszty funkcjonowania placówki o ponad 50 proc. Jednak Burmistrz Dzielnicy p. Tomasz Kucharski nie zaakceptował naszej propozycji, a przecież nieduża Spółdzielnia, mimo najlepszych chęci, nie może przejąć obowiązków władz samorządowych w zakresie finansowania Instytucji Kultury!!!

Podtrzymujemy wolę władz Spółdzielni do kontynuacji rozmów z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe w sprawie pozostawienia Biblioteki Publicznej nr 89 w dotychczasowej siedzibie oraz popieramy PETYCJĘ MIESZKAŃCÓW GROCHOWA, z dnia 28 marca 2022 roku, wyłożoną w siedzibie biblioteki i podpisaną już przez 600 osób, zawierającą zdecydowany, społeczny protest przeciwko pomysłowi przenoszenia Biblioteki Publicznej nr 89, ze zmniejszonym o blisko połowę księgozbiorem, do szklanego pawilonu w Parku Polińskiego.

 Zarząd WSM „Grochów”

Artykuł sponsorowany

Fot. Google Maps

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content