Mieszkańcy pytają – burmistrz Pragi Południe odpowiada

W poniedziałek 13 listopada Burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski gościł w redakcji „Mieszkańca”. Podczas dyżuru odpowiadał na pytania telefoniczne, w następnych dniach odpowiedział także na pytania zadane na facebookowej stronie „Mieszkańca” – Gazeta Mieszkaniec – i nadesłane do naszej redakcji mailem.

Odpowiedzi na pytania zadane przez telefon

Panie Burmistrzu, ponad dwa lata temu, także podczas telefonicznego dyżuru w redakcji „Mieszkańca”, zgłaszałem Panu nasz kłopot. Otóż na ulicy Garibaldiego mamy wielki problem z samochodami. Kierowcy podjeżdżają tu do nas, zostawiają auta i dalej przesiadają się do komunikacji miejskiej. Auta stoją dosłownie wszędzie. Podjął pan wtedy interwencję, byliśmy u Pana w Urzędzie, pisaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich, które Pan poparł….

Pamiętam ten problem! Niestety, o ile sobie przypominam ZDM uchylił się od podjęcia stosownej decyzji. Wykorzystajmy może wobec tego szansę na przebudowę ruchu drogowego w okolicy, jaką stworzy zapewne zbliżająca się wielka inwestycja – budowa Obwodnicy Śródmiejskiej. Garibaldiego leży w granicach przyszłej inwestycji, może w ten sposób docelowo załatwimy problem? My jesteśmy bardzo, ale to bardzo zdeterminowani, by wreszcie do niej doprowadzić i lobbujemy za nią. Dlatego też trwają obecnie konsultacje społeczne, w których bardzo intensywnie uczestniczymy. Zapraszam Pana na spotkanie podczas tych konsultacji 13 grudnia w godz. 17.30-20.00 do LO im. S. Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70. Będę tam obecny.

Świetnie, dziękuję, przyjdziemy na te konsultacje.


Ja z Samolotowej na Gocławiu. Był u nas mały osiedlowy sklep. Teraz lokal stoi pusty, a mieszkańcom tak by się przydał sklep do „szybkich” zakupów.

Zapisuję adres, sprawdzę, jakie są plany i zamiary właściciela tego pomieszczenia. I odezwę się do Pani telefonicznie.

Pan Burmistrz sprawdził: Wspomniany pawilon jest własnością Miasta Stołecznego Warszawy. Rzeczywiście zakończyła się umowa najmu ze Społem, a obecnie o lokal wystąpił Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe. Planowane jest powstanie jadłodajni obsługującej mieszkańców naszej dzielnicy. Jadłodajnia ma oferować tanie, zdrowe posiłki, z których będzie można skorzystać na miejscu i w domach osób potrzebujących takiego wsparcia. W tym miejscu planowane jest też utworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby mające szczególne trudności na rynku pracy.


Panie Burmistrzu, dzwonię z ulicy Rogalskiego. Na wysokości budynku przy Rogalskiego 5 zrobiono parking, miejsc jest mało, a na dodatek trzeba było wydzielić stanowisko dla niepełnosprawnych kierowców, choć takich u nas nie ma. Miesiąc temu wystosowaliśmy w tej sprawie pismo do Urzędu Dzielnicy, nie dostaliśmy odpowiedzi.

Miesiąc temu? To odpowiedź powinna już przyjść, staramy się dotrzymywać wszystkich terminów odpowiedzi… Pozwoli więc Pan, że sprawdzę dwie rzeczy: jakie jest nasze stanowisko w sprawie parkingu i dlaczego nie dostał Pan jeszcze odpowiedzi. Odezwę się do Pana telefonicznie.

Przed wydrukowaniem tego numeru „Mieszkańca” otrzymaliśmy od pana Burmistrza Tomasza Kucharskiego wyjaśnienie: W tej sprawie odpowiadaliśmy zainteresowanym już dwa razy. Na pytanie z 12.07.2017 r. odpowiedzi udzielono pismem z 20.07.2017 r., a na kolejne pismo w tej samej sprawie z 7.09.2017 r. odpowiedzi udzielono 11.09.2017 r. Jeśli nie rozwialiśmy w nich wszystkich wątpliwości, to serdecznie zapraszam na spotkanie ze mną i z naczelnikiem Wydziału Infrastruktury do Urzędu na Grochowską 274.


 

Odpowiedzi na pytania nadesłane drogą elektroniczną

Od 1 października 2017 roku miał być wykup gruntów. Czy tak się stało?

Pan Jan Trawczyński z ul. Waszyngtona

Rozumiem, że pisząc o wykupie gruntów miał Pan na myśli możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Do zmiany ustawy nie doszło, ale za to pragnę poinformować, że uchwałą z dnia 8.06.2017 r. Rada m.st. Warszawy wyraziła zgodę na udzielenie mieszkańcom stolicy 95 proc. bonifikaty od opłaty za przekształcenie.


Dlaczego Grochów tonie w śmieciach ? Dlaczego wszechobecne są liście w worach, jak i te, które dawno już opadły?

Pan Jacek, „mieszkaniec Grochowa od lat 15-stu”

Dzielnica, sprzątając liście z ulic, nie używa worków. Liście w workach to tzw. podrzuty w pasy drogowe z nieruchomości do nich przyległych. Nie wiemy, dlaczego mieszkańcy wynoszą je ze swoich posesji. Może nie chcą czekać na wywóz odpadów zielonych przez firmę LEKARO, obsługującą wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości?

Dzielnica sukcesywnie sprząta jednak zarówno odpady zielone powstające w pasach drogowych, jak i wszystkie tzw. podrzuty. Oczyszczanie pasów drogowych z liści powinno zakończyć się do końca listopada, jednak niesprzyjająca jesienna aura stanowi przeszkodę przy kontynuowaniu prac. Mimo to myślę, że termin będzie dotrzymany.


Czy dzielnica zrobi wreszcie porządek z wybiegiem dla psów w Parku Polińskiego?

Rzeczywiście, na terenie wybiegu w jego położonej niżej części, podczas opadów powstają dość duże kałuże. Starsi mieszkańcy pamiętają zapewne, że było tam wcześniej rozlewisko wodne z pozostałościami roślin bagienno-torfowych i stąd bierze się owa grząskość terenu. Nie ingerowaliśmy dotąd w naturalny grunt wybiegu, głównie z uwagi na rosnące na jego części drzewa. Jeden z radnych dzielnicy zaproponował niedawno wysypanie powierzchni wybiegu materiałem sypkim, np. żwirkiem. Będziemy rozmawiali z użytkownikami wybiegu, czy żwirek jest odpowiedni dla ich pupili (czy nie pokaleczy psich łap) i w miarę posiadanych środków finansowych, zastosujemy to rozwiązanie w przyszłym roku na tej części wybiegu, na której nie rosną drzewa.


U zbiegu ulic Boremlowskiej i Wspólnej Drogi stoją garaże wybudowane przez nas ze dwadzieścia lat temu. Co trzy lata z aktem notarialnym w Urzędzie Dzielnicy stawialiśmy się na przedłużenie umowy. W tym roku umowa została przedłużona tylko na rok. Kwota dzierżawy podniesiona o ponad 100%, akt notarialny też musieliśmy opłacić, natomiast nikt w Urzędzie nie chce nam udzielić odpowiedzi, czy Dzielnica dogadała się w jakiś sposób z pobliskim developerem i po prostu będziemy tam tylko ten rok, czy jest szansa na dłuższe przedłużanie umowy. Będziemy wdzięczni za uzyskanie wiadomości, co dalej będzie z nami.

Ewa Lewandowska

Garaże umiejscowione są w pasie drogowym, stąd właściwe do stosowania są stawki zgodne z zarządzeniem nr 2522/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2009 roku. W tym przypadku wynoszą one 4 zł + indeksacja od 2009 roku, co daje nam kwotę 4,63 zł za 1m2 dzierżawionej powierzchni, a po zaokrągleniu 5 zł. Dotychczas dzierżawcy płacili 3,33 zł za 1m2 gruntu pod garażem i 1,12 zł za 1m2 gruntu przed nim. Jak zatem widać, różnica nie jest wielka i nie wynosi 100 proc. Nic nie wiem na temat porozumienia się z deweloperem, bowiem z nikim go nie zawieraliśmy.


W rejonie ulic Serockiej róg Kordeckiego oraz Osowskiej jest niebezpiecznie chodzić. Czy jest możliwość zainstalowania tam monitoringu na ulicy Kordeckiego w bramie przy ulicy Dubieńskiej na przeciwko apartamentu w bramie przejściowej. Czasami są tam pobicia przez chuliganów.

Uzyskałem następujące informacje z organu właściwego sprawie, czyli z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Delegatury BBiZK Praga-Południe:

Decydujący głos (w sprawie montażu kamer) będzie miała Komenda Stołeczna Policji (w porozumieniu z KRP Warszawa VII). Podczas tegorocznej edycji typowania nowych obszarów do objęcia nadzorem monitoringu, Policja, po dokonaniu analizy zdarzeń, wskazała w naszej dzielnicy dwa szczególnie newralgiczne punkty: rejon skrzyżowania ul. Rechniewskiego i Nowaka-Jeziorańskiego oraz skrzyżowanie ul. Grochowskiej/Mińskiej . W roku 2018 planuje się rozbudowę systemu o kolejne punkty kamerowe. W rejonie wskazanym przez Pana, kamera zainstalowana jest na budynku Kordeckiego 46.

Wskazana lokalizacja została już ujęta we wniosku o dyslokację dodatkowych umundurowanych patroli policji w grudniu.


Co z rewitalizacją Parku Skaryszewskiego? Mówiło się o tym tyle lat wcześniej i nagle cisza.

Anna S. z Saskiej Kępy

Parkiem Skaryszewskim zarządza nowo powołana jednostka – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Otrzymaliśmy zapewnienie od dyrektora nowej jednostki, że na wniosek władz dzielnicy Praga-Południe przeprowadzone zostaną prace remontowe najistotniejszych elementów Parku Skaryszewskiego. Kolejność i zakres prac konsultowana będzie z mieszkańcami dzielnicy.


Kiedy zostanie uchwalony plan zagospodarowania dla ogrodów działkowych przy ul. Kinowej i czy to tamtędy będzie przejeżdżał tramwaj?

Krystyna Mazurek, Gocław

 Jakie Pan Burmistrz osobiście lub Zarząd Dzielnicy podjął kroki, by wyeliminować zapisy projektu grożące jego uchyleniem przez wojewodę?

Zarząd ROD „Energetyk-Górnik-Nauczyciel”

Poprosiłem o odpowiedź mojego zastępcę, wiceburmistrza Adama Cieciurę, odpowiedzialnego za te sprawy. Oto, co odpisał: „W nawiązaniu do zapytania skierowanego do Burmistrza Tomasza Kucharskiego pragnę poinformować, iż w imieniu Zarządu Dzielnicy uczestniczyłem w roboczych spotkaniach w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w dniach 21.06.2017, 06.09.2017, 20.09.2017.

Na wszystkich tych spotkaniach przekazywałem stanowisko Zarządu Dzielnicy dotyczące ograniczenia obszaru oznaczonego jako „targ działkowców” oraz uszczegółowienia zapisu dotyczącego urządzeń służących rekreacji. W dniu 7 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu koordynującego pod przewodnictwem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, na którym podjęto decyzję o zapisanie w projekcie planu dla obszaru ogrodów działkowych funkcji ZD – Zieleń Działkowa. Projekt planu miejscowego podlegał będzie teraz uzgodnieniom wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu zaplanowane zostało na pierwszy kwartał 2018 roku.


Proszę o informację dotyczącą planów zagospodarowania terenów po dawnym torze kolarskim Orzeł przy ulicy Podskarbińskiej 11

Władze dzielnicy Praga-Południe od dawna podkreślają, że liczą na pozytywne rozstrzygnięcie sporów Miasta z KS Orzeł , co pozwoli na przeznaczenie ww. terenów wyłącznie na cele sportowe i rekreacyjne. Szczególną troską władze dzielnicy pragną otoczyć zabytkowy budynek hali KS Orzeł. O szczegółowych planach zagospodarowania tego terenu będziemy mogli mówić dopiero wtedy, gdy sprawy sądowe zakończą się werdyktami przychylnymi miastu.

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content