Mieszkasz na Pradze Południe? Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś to!

Obowiązek zgłaszania posiadania przydomowego szamba i oczyszczalni ścieków

Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego Urząd Dzielnicy Pragi Południe przypomina mieszkańcom, którzy posiadają takie instalacje, by zgłosili to do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy.

Jak zgłosić zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków?

Obowiązek prowadzenia ewidencji przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak zgłosić taką instalację? Przede wszystkim należy wypełnić odpowiedni formularz, który dostępny jest w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Urzędach Dzielnic.

Wypełniony i podpisany dokument można przekazać do Urzędu Dzielnicy na kilka sposobów:

  • złożyć go osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców,
  • wysłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
  • przesłać drogą mailową na adres: pragapoludnie.wos@um.warszawa.pl,
  • przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: epuap.gov.pl (Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym).

W przypadku niezłożenia takie zgłoszenia Urząd Dzielnicy Praga-Południe będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dotacje na likwidacje zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości

Mieszkańcy Warszawy mogą otrzymać wsparcie finansowe od Miasta na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/ych oraz podłączenia nieruchomości do kanalizacji. Maksymalna kwota dotacji na tę inwestycję wynosi 6 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków dla osób planujących realizację inwestycji w 2023 roku upływa 31 marca 2023 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków o dotację na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości można znaleźć pod adresem: https://warszawa19115.pl/web/guest/-/dotacje-dla-mieszkancow-na-likwidacje-zbiornika-ow-bezodplywowego-ych-wraz-z-budowa-przylacza-kanalizacyjnego-.

/JPN/

Warszawski Lokalny Portal Informacyjny

Źródło: UD Praga Południe, warszawa19115.pl

Foto: PixabayBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content