Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Jak będzie wyglądać nauka w reżimie sanitarnym w stołecznych placówkach?

Od jutra do nauki w trybie stacjonarnym wracają uczniowie klas I-III, oznacza to, że do warszawskich podstawówek pójdzie niemal 47 tys. dzieci. Jak ma wyglądać nauka w szkołach w w reżimie sanitarnym, wynikającym z pandemii COVID-19? Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o szczegółach na swoim fb profilu:
 
“Obowiązujące wytyczne, opracowane przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, będą bezwzględnie przestrzegane. Szkoły są wyposażone w środki ochronne. We wszystkich stołecznych szkołach podstawowych przed wejściem do szkoły i szatni trzeba będzie dezynfekować dłonie. W wyznaczonych pomieszczeniach szkoły, w tym w miejscach ogólnodostępnych, toaletach, przy wejściu głównym do placówki przygotowane zostały środki do dezynfekcji rąk oraz instrukcje zasad higieny rąk.
Do placówek mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie. Sale będą wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany. Zajęcia będą organizowane tak, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły. Uczniowie nie mogą wymieniać się żadnymi przyborami szkolnymi.
Zajęcia świetlicowe mają odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy. W razie potrzeby wykorzystane zostaną także inne sale dydaktyczne, które nie będą wykorzystywane do bieżącej nauki. Zajęcia pozalekcyjne mają odbywać się po zakończeniu pracy klas I-III, w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń przeciwepidemicznych.
Wystąpiliśmy również do Ministra Edukacji i Nauki o dookreślenie kwestii przypisania jednego nauczyciela do jednej klasy. Podejście takie faktycznie oznaczałoby odstąpienie od realizowania podstaw programowych (np.: angielski, wf, muzyka).
Przestrzeganie zasad i wytycznych sanitarnych jest w naszym wspólnym interesie. W ten sposób wszyscy dokładamy się do walki z pandemią COVID-19. Proszę Państwa o odpowiedzialne zachowanie. Zapewniam, że będziemy cały czas monitorować sytuację i natychmiast reagować na zgłaszane sygnały. Bezpieczeństwo dzieci, naszych dzieci, jest dla mnie i dla wszystkich moich współpracowników najważniejsze.”
 
 
 


 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content