Nie zostawiaj psa w samochodzie!

Zbliżają się gorące dni, dlatego przypominamy, aby nie pozostawiać zwierząt w autach.

Pamiętaj, że temperatura w samochodzie pozostawionym na słońcu rośnie bardzo szybko, może wynieść nawet 50-60 stopni Celsjusza. Przebywanie zwierząt – nawet przez krótki czas – w takich warunkach grozi przegrzaniem, odwodnieniem, udarem słonecznym, a w najgorszym przypadku śmiercią.

Przypadki, kiedy zwierzę pozostawiane jest przez dłuższy czas w pojeździe bez opieki, przy wysokiej temperaturze, bez dostępu do świeżego powietrza i wody, może nosić znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem. Jeśli zostanie udowodnione, że właściciel swoim zachowaniem naraził zwierzę na utratę życia lub zdrowia, może grozić mu kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2.

Pamiętaj!

  • W czasie upałów zapewnij zwierzętom dostęp do wody oraz przewiewne i chłodne pomieszczenie.
  • Nie zostawiaj zwierząt w zamkniętym pojeździe, nawet jeśli samochód ma uchylone szyby.
  • Dobrą praktyką podczas upalnych dni jest stawianie w zacienionych miejscach płytkich naczyń ze świeżą wodą, z której skorzystać będą mogły zwierzęta wolno żyjące.
  • Gdy zauważysz zwierzę znajdujące się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, potrzebujące pomocy, błąkające się lub pozostawione bez opieki, poinformujmy odpowiednie służby. Nr alarmowy do Straży miejskiej: 986.