Protest mieszkańców Białołęki

Długo trwały negocjacje z firmą Gaz-System dotyczące zastępczych nasadzeń po wycince drzew przy Kanale Żerańskim. Udało się finalnie ustalić 5 tysięcy nasadzeń zastępczych, ale lu zdziwieniu wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i samych władz dzielnicy, Wojewoda Mazowiecki zwolnił inwestora z tego obowiązku.

Mieszkańcy Białołęki są wściekli. Na poniedziałek zaplanowano protest pod Urzędem Wojewódzkim. „Wojewodo, oddaj drzewa!” pod takim hasłem o godzinie 8 odbędzie się pikieta na placu Bankowym 3/5.

Bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo ważne, ale inwestycje nie mogą być prowadzone w barbarzyński sposób, dewastujący przyrodę, wpływający negatywnie na zdrowie mieszkańców i nieodwracalnie pustoszący wspólną przestrzeń. Ochrona środowiska powinna przecież również należeć do priorytetów władz państwowych! Nie zgadzamy się na to, aby zewnętrzne koszty wielkich inwestycji były przerzucane wyłącznie na społeczeństwo, a właściwie na jedną społeczność, podczas gdy inwestor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozbawienie nas wszystkich cennego zasobu, jakim jest dla Warszawy przyroda Kanału Żerańskiego – podkreślają organizatorzy protestu i zachęcają wszystkich do udziału w tej pikiecie.

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(791) ROK XXX
Następne wydanie 2.12.2021

Najnowsze wiadomości