Stacje benzynowe sprzedają alkohol nietrzeźwym kierowcom

Wyniki nie napawają optymizmem. Ponad połowa stacji benzynowych w mieście nie odmawia sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom. Badania „Tajemniczy klient” były prowadzone w latach 2017 – 2018.

– Niestety, pomimo wielu szkoleń, mimo działań podejmowanych przez władze samorządowe, sieci handlowe i koncerny paliwowe ciągle jednak znajduje się słabe ogniwo. Jest nim nie tylko człowiek, który kupuje alkohol i siada za kierownicą, ale też ten, który sprzedaje. A także ten, który na taką sytuację nie reaguje, choć może ona stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia – mówi wiceprezydent Paweł Rabiej.

W ramach projektu były trzy edycje badań, którymi organizatorzy objęli ponad 90 proc. warszawskich stacji paliw. Było to 550 audytów w 130 stacjach paliw. W każdym audycie uczestniczyły dwie osoby – „pijany kierowca” i „trzeźwy kierowca”. Ten ostatni interweniował, gdy zobaczył pracownika stacji gotowego sprzedać alkohol nietrzeźwej osobie.

W 2017 r., podczas pierwszej edycji, aż w 70 proc. przypadków pracownicy stacji byli gotowi sprzedać alkohol „pijanemu kierowcy”. Dopiero po interwencji drugiego z audytorów – „trzeźwego kierowcy” – większość (75 proc.) ze sprzedających anulowała sprzedaż piwa.

W II edycji, zakończonej w sierpniu 2018 r., odsetek odpowiedzianych sprzedawców zwiększył się do 44 proc. Niestety, w III edycji wyniki są na podobnym poziomie (42 proc.).

Między pierwszą a drugą edycją badań, do ajentów i menedżerów stacji paliw, w których podczas badania sprzedawcy byli gotowi sprzedać alkohol „pijanym kierowcom”, trafiły specjalne listy interwencyjne od rodziców ze Stowarzyszenia „RoPSAN” oraz Młodzieżowej Rady Warszawy, partnera projektu. Organizatorzy, przedstawiając wyniki badań, prosili ich o rozmowę ze swoimi pracownikami i zwrócenie uwagi na konieczność zmiany dotychczasowych nieskutecznych standardów sprzedaży alkoholu. Dzięki współpracy z Młodzieżową Radą Warszawy i promocji idei kampanii, na konferencji samorządów uczniowskich do projektu włączyło się kilkanaście warszawskich szkół, w których zbierane są podpisy pod listami interwencyjnymi do stacji paliw.

Wyniki badań „tajemniczego klienta” z 2017 r. i 2018 r. pokazują wzrost odmów sprzedaży alkoholu „pijanemu kierowcy” przez osoby pracujące na warszawskich stacjach paliw. Jednak to ciągle niezadowalający poziom.

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 12(804) ROK XXXI
Następne wydanie 7.07.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content