Czy mogę zostać obciążona opłatami za umieszczenie mojego taty w Domu Opieki Społecznej?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Mój tata, z którym nie mam kontaktu, został umieszczony w Domu Opieki Społecznej. Czy z tego tytułu mogę zostać obciążona opłatami? Tak. Kwestię tę regulują przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W pierwszej kolejności zobowiązanym do uiszczania opłat za DPS jest sam mieszkaniec domu. W […]

O zasiedzeniu

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy możliwe jest zasiedzenie mojego udziału we własności działki przez wujka, który jest drugim współwłaścicielem? Obecnie w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że zasiedzenie udziałów we współwłasności jest dopuszczalne, ale w praktyce jest bardzo trudne do wykazania. Na wstępie należy zaznaczyć, że zasadniczym sposobem współposiadania jest władanie całą rzeczą wspólną, […]