Parkowanie na trawnikach – najwięcej interwencji straży miejskiej na Pradze Południe

Artykuł 144 Kodeksu Wykroczeń: Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec (…), podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany. I to ten przepis jest podstawą wielu interwencji straży miejskiej, do których coraz częściej dochodzi na prośbę mieszkańców w całym mieście. Tylko w lutym […]