Miejski program dożywiania dzieci w dzielnicach

Kiedy z powodu epidemii zamknięto placówki oświatowe, wstrzymany został miejski program dożywiania dzieci. Po miesiącu przerwy powrócił, ale w nowej odsłonie dostosowanej do obecnych realiów. Uczniowie otrzymują pomoc w postaci paczek. Uczniowie, których rodziny korzystają z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej, nie odczuli przerwy spowodowanej wstrzymaniem zajęć w szkołach i przedszkolach – pomoc w postaci żywności […]