Henryk Machalica – MIESZKANIEC NR 7/1991

– Kiedy, chcąc się umówić na rozmowę, wymieniłam nazwę naszego czasopisma, nie był Pan nią zaskoczony. Czyżby czytał Pan „Mieszkańca”? – pytam znanego aktora – Henryka Machalicę. – Tak, czytuję. Kupuje go żona. Uważam, że takie lokalne czasopisma są bardzo potrzebne. Mają do odegrania ogromną rolę w integrowaniu mieszkańców jednej dzielnicy, pokazywaniu pozytywnych przykładów i negatywnych zjawisk. – Od […]