Radarowy impas. Zdjąć, a może w końcu uruchomić?

Przepychanki słowne w sprawie fotoradarów na zabytkowym moście Poniatowskiego wciąż trwają. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zalecane jest zdjęcie żółtych skrzynek, ale Zarząd Dróg Miejskich uważa, że fotoradary zostaną i nie widzi przeciwwskazań, by zaczęły działać. Profesor Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich całego obiektu, ponieważ most wraz z wiaduktami […]