Pomoc dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

„Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”. Projekt realizowany jest przez miasto stołeczne Warszawa we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”. Adresatami projektu są:        dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną; opiekunowie/rodzice osób z […]