Opłata za śmieci a woda bezpowrotnie zużyta

Od grudnia opłaty za odpady będą naliczane według ilości zużytej wody. Woda bezpowrotnie zużyta, nie będzie wpływała na wysokość należności za śmieci. Co to znaczy? Opłata za śmieci dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i domów wielolokalowych będzie liczona według wzoru: 12,73 zł x 1 m3. W tym przypadku brana pod uwagę będzie ilość zużytej wody technicznej […]


Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 12 (780) ROK XXX
Następne wydanie 1.07.2021

Najczęściej czytane