ŻEGNAJ SZEFIE !

Wiesław Nowosielski nie żyje.
Twórca i redaktor naczelny „Mieszkańca” zmarł 20 października w szpitalu Grochowskim.