Żegnamy wielkiego przyjaciela, a Kamionek – swojego dobrego ducha. Odszedł Janusz Piskorski

Żegnamy wielkiego przyjaciela, a Kamionek – swojego dobrego ducha. Odszedł Janusz Piskorski. Janusz Piskorski był jednym z tych ludzi, którym Praga-Południe, a szczególnie Kamionek zawdzięcza naprawdę wiele, choć nigdy nie chwalił się tym, jak dużo robił dla całej okolicy i samych mieszkańców, a pracował niestrudzenie na rzecz naszej społeczności od kiedy – 50 lat temu […]