Nowe stawki opłat za śmieci od kwietnia

Opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody od kwietnia 2021 r. Radni przegłosowali zmiany w uchwale. – Przechodzimy na metodę „od wody”, ponieważ pozwala odzwierciedlić realną liczbę osób zamieszkujących lokal lub dom. Żadna z dopuszczalnych przez ustawę metod nie jest bezpośrednio powiązana z ilością produkowanych śmieci. Na tym systemie skorzystają osoby mieszkające […]

Opłata za śmieci a woda bezpowrotnie zużyta

Od grudnia opłaty za odpady będą naliczane według ilości zużytej wody. Woda bezpowrotnie zużyta, nie będzie wpływała na wysokość należności za śmieci. Co to znaczy? Opłata za śmieci dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i domów wielolokalowych będzie liczona według wzoru: 12,73 zł x 1 m3. W tym przypadku brana pod uwagę będzie ilość zużytej wody technicznej […]