Władze Warszawy o wyrokach WSA dotyczących opłat za śmieci

Władze Warszawy wydały oświadczenie dotyczące wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, związanych z przepisami regulującymi kwestie opłat za gospodarowanie odpadami.      Publikujemy kompletne stanowisko Urzędu Miasta, bez żadnych zmian:   1.   Wyrok dotyczący skargi Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w przedmiocie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pisemne uzasadnienie wyroku wpłynęło do Urzędu m.st. Warszawy w ubiegłym tygodniu. […]