Skazani z możliwością przerwy w odbywaniu kary. Nowy przepis ze względu na epidemię

Czas epidemii to okres, w którym wprowadzane zostają liczne zmiany. Niektóre mogą wydawać się kontrowersyjne i do nich z pewnością należy właśnie ta, która zezwala na przerwę w odbywaniu kary przez więźniów. Taką możliwość daje nowy przepis zawarty w ustawie „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób […]