Uliczny Patrol Medyczny – niosą pomoc, ratują życie

Pomiary ciśnienia, poziomu cukru, saturacji, profesjonalne oczyszczanie trudno gojących się ran, kierowanie do przychodni i szpitali. Strażnicy z Ulicznego Patrolu Medycznego regularnie odwiedzają dobrze im znane miejsca w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Pytają o samopoczucie, a gdy ktoś zgłasza jakieś dolegliwości – podejmują działania dostosowane do sytuacji. W czerwcu funkcjonariusze Straży Miejskiej, pełniący służbę w ramach Ulicznego Patrolu Medycznego, odwiedzali […]