Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności

Warszawa we współpracy z organizacjami pozarządowymi pracuje nad nowym dokumentem, który ma być gwarancją poprawy życia osób w kryzysie bezdomności w mieście. Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności to m.in. prawo do schronienia czy adresu korespondencyjnego. Dokument będzie zbiorem podstawowych praw osób, których życie zmusiło do życia na ulicy, a miasto podpisując go zobowiąże się […]