Taksówkarze bez egzaminów z topografii miasta

Od stycznia 2020 r. wszystkie osoby, które chcą zostać taksówkarzami nie będą musiały zdawać obowiązkowych egzaminów z topografii miasta i znajomości przepisów miejscowych.

Zmiany to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1180). Nowe przepisy – uchylające obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego dla osób chcących wykonywać przewozy taksówkami – wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.  

Ostatni egzamin ze znajomości topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego zaplanowany jest na 12 grudnia. Od 1 stycznia 2020 r. w Warszawie takie egzaminy nie będą już przeprowadzane.

Źródło: Urząd Miasta