Uczniowie z ZSŁ w Warszawie na stażu w Hiszpanii

W ramach projektu Erasmus+ – Akredytacja 2021-2027 uczniowie z Zespołu Szkół Łączności w Warszawie odbyli w maju staż w Hiszpanii w Walencji w przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkami kształcenia. Koordynatorem projektu była p. Dorota Strupiechowska. Organizacją pobytu zajmowała się firma partnerska  AIP LANGUAGE INSTITUTE z siedzibą w Walencji.  

Główne cele stażu to: rozwój kompetencji zawodowych, społeczno-personalnych, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę w hiszpańskim przedsiębiorstwie, nabycie kluczowych kwalifikacji zawodowych, ułatwiających wejście na rynek pracy, przełamanie bariery posługiwania się językami obcymi, szczególnie języka branżowego, wzrost pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości, nabycie kompetencji pozwalających na swobodne poruszanie się na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Hiszpanii, kształtowanie postaw związanych z otwartością na zmiany i gotowością do uczenia się przez całe życie.  

W lutym, marcu i kwietniu, przed wyjazdem, uczniowie uczestniczyli w obowiązkowych zajęciach, które składały się z trzech części: językowej, kulturowej i pedagogicznej. Odbyli kursy z języka angielskiego i hiszpańskiego, które umożliwiły im przełamanie barier komunikacyjnych, przygotowanie się do radzenia ze stresem podczas odbywania praktyk, jak również w sytuacjach codziennych. Podczas przygotowania kulturowego uczniowie poznali hiszpańską kulturę, historię i obyczaje. Ostatni blok spotkań miał na celu przygotowanie pedagogiczne uczniów, a jego tematyka obejmowała zagadnienia komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, reagowania na stres, nowe sytuacje oraz tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej.

Udział w projekcie był bezpłatny – uczestnikom zostało zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do Hiszpanii i z powrotem do kraju, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy (wycieczki do Alicante, Majorkę, Oceanarium w Walencji, Peniscola, Altea). Do Walencji uczniowie przyjechali 1 maja. W tym dniu zostali zapoznani z przebiegiem stażu, regulaminem i programem kulturowym pobytu w Hiszpanii. Praktyczny staż zawodowy grupy miał miejsce w Walencji, w firmach związanych z branżą IT. Uczniowie mogli liczyć na wsparcie ze strony opiekunów stażu, którzy w sposób przystępny i klarowny przekazywali swoją wiedzę, głównie w języku angielskim, a także polskim. W wolnym czasie uczniowie mogli pograć w piłkę nożną, siatkówkę, pobiegać, pójść na spacer do pobliskiego parku, czy spędzać czas na plaży w Walencji.  

Staż zawodowy wszystkich uczniów został oceniony na stopień celujący. Wręczone zostały dyplomy i podziękowania uczniom i opiekunom. Wyjazd z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości. Wpisany w CV będzie zawsze dobrze widziany przez pracodawcę.

Artykuł informacyjny

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content