Upamiętnienie Władysława Terleckiego

WŁADYSŁAW TERLECKI – inżynier dróg wodnych i budownictwa lądowego, doktor historii, numizmatyk

Urodził się 4 stycznia 1904 w Kerczu na Krymie, zmarł 24 października 1967 w Warszawie. Żołnierz-ochotnik wojny 1920 roku. Przed II wojną światową pełnił funkcję kustosza Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Państwowej. Uczestnik wojny obronnej 1939 roku. Podczas okupacji niemieckiej z narażeniem życia uratował zbiory Gabinetu Numizmatycznego przed grabieżą. Podczas Powstania Warszawskiego był zastępcą Dowódcy Oddziału Bezpośredniej Osłony Dowódcy Powstania (porucznik AK ps. „Metody”).  Po wojnie został pierwszym dyrektorem odbudowywanej Mennicy Państwowej.   Wziął też aktywny udział w programie odbudowy Warszawy ze zniszczeń wojennych. Był dyrektorem Oddziału Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie. Pełnił funkcję Prezesa Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Archeologicznego.

Więcej o uroczystościach