Z wieczystego na własność

We wszystkich urzędach warszawskich dzielnic trwa wydawanie zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Takie zaświadczenia winny być wydane do końca bieżącego roku.

Przypomnijmy, że na mocy stosownej ustawy z początkiem tego roku nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania (mowa o gruntach zabudowanych tzw. mieszkaniówką) w prawo własności. Przekształcenie to jest odpłatne, ale decyzją Rady Warszawy od tej opłaty obowiązuje standardowa 98% bonifikata, a w przypadku użytkowania wieczystego powyżej 50 lat ta bonifikata wynosi nawet 99%. We wszystkich urzędach dzielnic, w delegaturach i wydziałach, trwają prace nad przygotowywaniem i wydawaniem zaświadczeń o przekształceniu.

W Warszawie pracy jest niewyobrażalnie dużo, gdyż bez mała 1/5 wniosków z całego kraju dotyczy właśnie stolicy, a dokumenty powinny być wydane do końca bieżącego roku. – Konsekwentnie wydajemy zaświadczenia – mówi Konrad Klimczak ze stołecznego Ratusza. – Ale trzeba brać pod uwagę, że w całej Polsce jest do wydania ponad 2 miliony zaświadczeń, a z tej liczby około 450 tysięcy przypada na Warszawę.

Ważne jest to, że w zasadzie nie trzeba składać żadnego wniosku o wydanie zaświadczenia, bo wszystko odbywa się z mocy prawa, czyli z tzw. automatu. Oczywiście, w szczególnych przypadkach można złożyć specjalny, odpłatny wniosek, ale są to wyjątki. Urzędnicy zapewniają, że mieszkańcy nie muszą się obawiać, że ich sprawa nie zostanie załatwiona. – Liczba wydawanych zaświadczeń wzrasta z miesiąca na miesiąc – dodaje Konrad Klimczak. – Obecnie dochodzi nawet do kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie. Stołeczny Ratusz nie posiada informacji o skali wydanych zaświadczeń w poszczególnych dzielnicach, ale ogólnie szacuje, że już zostało wydanych ponad 100 tysięcy takich dokumentów.

– Trudno jest podać średnią miesięczną liczbę wystawianych wniosków, bo trafiają się sprawy nieskomplikowane, przy których to idzie szybko, jak i sprawy bardzo skomplikowane, które pochłaniają wiele czasu – słyszymy w wawerskim Wydziale Nieruchomości. – Szacujemy, że na chwilę obecną mamy już wydane ok. 70% zaświadczeń.

Z dzielnic prawobrzeżnej Warszawy najtrudniejsza sytuacja jest na Pradze Południe, w której mieszka ok. 180 tysięcy warszawiaków. Stąd też największa do wydania liczba zaświadczeń w tej dzielnicy. Aby wykonać tę pracę, Małgorzata Kunkel, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, musiała wesprzeć się dodatkowymi urzędnikami. – Dla tego celu uzyskaliśmy zgodę na osiem dodatkowych etatów – mówi Andrzej Opala, rzecznik Pragi Południe. – Ci urzędnicy na razie zatrudnieni są czasowo do lipca 2020 r. Może się okazać, że fizycznie nie będziemy w stanie wydać wszystkich zaświadczeń do końca tego roku, ale zapewniam, że jeśli ktoś otrzyma zaświadczenie w późniejszym terminie, to nie będzie to miało dla niego żadnych negatywnych konsekwencji.

Dobrą politykę informacyjną w tej sprawie robią niektóre spółdzielnie mieszkaniowe. Na przykład w ubiegłym miesiącu SM „Przyczółek Grochowski” rozesłała mieszkańcom informację o podejmowanych w sprawie zaświadczeń działaniach. Spółdzielnia informuje m.in., że po otrzymaniu „zaświadczeń z Urzędu Dzielnicy będzie możliwe skorzystanie z bonifikaty z tytułu jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej już w 2020 roku.

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content