ZTM zawiesza realizację usług firmy Arriva

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zawiesza realizację usług przewozowych świadczonych w ramach trzech kontraktów przez firmę Arriva Bus Transport Polska. 

Od dnia 7 lipca Zarząd Transportu Miejskiego wstrzymał obsługę linii autobusowych przez firmę Arriva w Warszawie.

Zawieszenie obowiązuje do odwołania, które może nastąpić po przedstawieniu przez spółkę dowodów lub okoliczności potwierdzających zdolność do bezpiecznego świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.

Powyższa decyzja uzasadniona jest względami bezpieczeństwa pasażerów. /um/