Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
WARSZAWSKO-PRASKIE CZASOPISMO SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE
odsłon od marca 2003 r.
17.04.2014
Nr 8 (605) - Rok XXIV
następne wydanie 8.05.2014
REKLAMA

Pojednajcie się z Bogiem


W tych dniach brzmi radosne zaproszenie Liturgii Kościoła: „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”. To zaproszenie będzie brzmiało przez pięćdziesiąt dni, bo tyle trwa Okres Wielkanocny w Liturgii Kościoła. Ten dzień poprzedzony był Wielkim Postem trwającym czterdzieści dni. Zaproszenie do pracy duchowej w tym czasie Bóg przesłał przez Proroka Joela: „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego, On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli”. Bo czyż nie jest naszą niedolą to, że postanawiamy Panu podarować umartwienie w postaci ograniczenia słodyczy i innych łakoci, a brniemy w alkohol, zazdrość, chciwość, nieczystość, pychę i głupotę. Jawi się w tym zaproszeniu skierowanym przez Boga do każdego z nas przekazanym przez Joela nawrócenie, odnowa życia, dla poprawienia kondycji ciała i ducha, kiedy ma to się stać, jeśli nie przed Chrystusem Zmartwychwstałym. Święty Paweł Apostoł Narodów przypomni: „W imię Chrystusa prosimy; pojednajcie się z Bogiem. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”. …                                                          


 Wszystkie większe miasta Europy mają swoje tzw. ringi – czyli autostradowe obwodnice, pozwalające na przepuszczenie całego ruchu tranzytowego opłotkami, a nie przez centrum.  My wybraliśmy drogą wersję – z ponad 2,5 kilometrowym tunelem na Ursynowie. Nie oburzałbym się na to. Przez kilkadziesiąt lat będzie to podstawowy sposób przemieszczania się rosnącego stale ruchu na osi wschód-zachód. Zróbmy to raz a dobrze. Drogo, ale z naddatkiem przewidującym to, co się będzie działo za kilka dekad.  Oczywiście obwodnica – niestety – oznacza brak środków na tzw. wylotówki – w kierunku Gdańska i Krakowa oraz Katowic. Do 2020 roku jakoś znajdziemy sobie alternatywne metody poruszania się po dotychczasowych drogach, potem może przypłynie nowa gotówka… A może na tyle dźwigniemy się z ekonomią, że już wcześniej będzie można coś w tej sprawie zaplanować?Ja cieszę się teraz z konsekwencji decyzyjnej. Bo jej brak owocowałby tym, co już teraz widzimy: wielkimi korkami w miejscach, gdzie obwodnica „tymczasowo” się kończy. Czyli niby mielibyśmy „coś” zrobione, ale tak, że nie chce się z tego korzystać. A pod tym względem mamy spore osiągnięcia, powiedziałbym nawet na światową skalę.
Ksiądz Krzysztof Jackowski Proboszcz
Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników
WYDANIE WIELKANOCNE 2014 r.
okno2
Prawa autorskie © MIESZKANIEC - Wszystkie prawa zastrzeżone