Reklama

Zasady przyjmowania materiałów reklamowych do druku

GOTOWE MATERIAŁY DO DRUKU Mapy bitowe (np. tiff, eps, JPG.) rozdzielczość 300 dpi, CMYK, bez kompresji stratnej. Grafika wektorowa: Adobe Illustrator do CS3. Wszystkie fonty  użyte w pracy muszą być zamienione na krzywe. MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ REDAKCJĘ 1. Fotografie i inne materiały wielobarwne. Format nie większy niż A4, kontrastowe, nie większe niż 125 x 125 mm. 2. LOGA firm i inne materiały kreskowe. Format nie większy niż A4. 3. Nie przyjmujemy faksów jako podstawy do skanowania. SPOSÓB DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DO  REDAKCJI – Nośniki optyczne, e-mail. OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW DO DRUKU – zlecenie dla rezerwacji powierzchni reklamowej: 7 dni przed datą pierwszej edycji – materiały gotowe – 3 dni przed drukiem (poniedziałek) – materiały do obróbki – 7 dni przed drukiem (czwartek przed wydaniem) MATERIAŁÓW NIEZASTRZEŻONYCH NIE ZWRACAMY KONTAKT W SPRAWIE SZCZEGÓŁÓW TECHNICZNYCH Redakcja ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa Tel./fax 022 813-43-83; e-mail: reklama@mieszkaniec.pl


WARUNKI TECHNICZNE ZAMIESZCZANIA REKLAM W „MIESZKAŃCU”

– PRZYGOTOWANIE PLIKU

Formaty plików

Grafika wektorowa: format plików EPS, AI. Nie przyjmujemy prac generowanych przez COREL DRAW / COREL PHOTO PAINT. Wszystkie fonty użyte w pracy muszą być zamienione na krzywe. Elementy grafiki rastrowej (zdjęcia, cienie itp.) powinny być osadzone w pliku nie zlinkowane oraz wstawione na 100% (skalowanie). Zaleca się spłaszczenie wszystkich zastosowanych zdjęć, cieni itp. Aby stanowiły jeden element pliku. Grafika rastrowa: format EPS, TIFF (dopuszczalna wyłącznie kompresja LZW), JPEG (kompresja: quality maximum, możliwa utrata jakości do 20%). Wymienione wyżej pliki bez podpiętego profilu kolorystycznego. Model kolorów: kolory procesowe CMYK. Suma kolorów w CMYK nie może przekroczyć 240%. W przypadku dostarczenia pracy w RGB lub użycia kolorów PANTONE zostanie przeprowadzona separacja według tablic przestrzeni barwnej CMYK. Kolory mogą ulec zmianie. Rozdzielczość: lineart (kreska) 600 dpi, grayscale i CMYK 300 dpi. Pliki produkcyjne bez znaków drukarskich.

Teksty

Teksty w kontrze lub na apli, o stopniu pisma poniżej 10 pkt., należy składać krojem jednoelementowym, nie mniejszym niż 8 pkt. Składowe czarnych tekstów muszą wynosić: C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%. W przeciwnym razie tekst będzie niespasowany. Czarne teksty na tle tint, ilustracji półtonowych, apli, muszą być zawsze nadrukowywane (overprint). Kolorowym tekstom należy zadać 2 składowe; np.: C=0%, M=100%, Y=100%, K=0%, C=80%, M=0%, Y=100%, K=0%. W przeciwnym razie tekst będzie niespasowany.

Linie

Grubość linii dla oryginałów kreskowych: jednokolorowych na białym tle – min. 0,25 pkt., w kontrze – min. 0,5 pkt, czterokolorowych – min. 0,8 pkt.

Wydruki

W przypadku reklam zawierających dużą ilość zdjęć (zdjęcia żywności, produktów spożywczych, okładek książek itp.), oprócz pliku wysłanego elektronicznie wskazane jest dostarczenie proofu z paskiem kalibracyjnym. Wydruk całego projektu należy wykonać w skali 1:1. W przypadku nie dostarczenia pliku poglądowego (proofa) NIE UWZGLĘDNIAMY REKLAMACJI. Mieszkaniec dołoży wszelkich starań, aby w druku uzyskać kolor jak najbardziej zbliżony do próby kolorystycznej klienta, pod warunkiem, że będzie ona zgodna z proofem, który jest skalibrowany z maszyną drukującą.