Ojcem mojej kilkuletniej córki jest były konkubent.

prawnik

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Ojcem mojej kilkuletniej córki jest były konkubent. Przy rozstaniu dokonaliśmy w formie ugody przed sądem ustaleń w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej. Mimo terminowej płatności alimentów, ojciec córki całkowicie zaniechał kontaktu z nią, a ona bardzo za nim tęskni. Czy są jakieś środki prawne, aby wymóc realizację kontaktów ojca z córką? Rodzice oraz ich dziecko mają prawo, ale i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. […]

Chciałem zwrócić znajomemu gotówką pożyczkę w wysokości 1500 zł.

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Chciałem zwrócić znajomemu gotówką pożyczkę w wysokości 1500 zł. Zażądałem pokwitowania, ale z uwagi że w tym momencie nie mógł mi go wystawić zaproponował, żebym zrobił przelew, a wydruk z banku będzie pokwitowaniem. Czy znajomy ma rację? Pański znajomy nie ma racji. Dokumenty pisemne, jak m.in. wydruk potwierdzenia przelewu, polecenie przelewu pocztowego, mimo iż mogą być dowodem spełnienia świadczenia w razie ewentualnego sporu, to nie pochodzą od wierzyciela, w związku z czym nie stanowią […]

Niedawno zmarł mój ojciec, który był zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.

prawnik radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Niedawno zmarł mój ojciec, który był zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny. Przed utratą pracy nie spełniał warunków do uzyskania renty ani emerytury. Na stałe przebywam za granicą, gdzie pracuję. Tata poza mną nie miał innych członków rodziny. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku pogrzebowego? Jak stanowi art. 77 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: 1. […]

Otrzymałem pod choinkę „nietrafiony” prezent, który chciałbym zwrócić.

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Otrzymałem pod choinkę „nietrafiony” prezent, który chciałbym zwrócić. Czy mogę, a jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić? Odpowiadając na to pytanie, należy ustalić, czy „Mikołaj” kupił go w sklepie stacjonarnym, czy przez Internet oraz ile dni minęło od zakupu. W przypadku zakupu przez Internet nabywca ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić go sprzedawcy bez podania przyczyny. W przypadku zakupu towaru w sklepie stacjonarnych kwestię ewentualnych zwrotów (towaru niewadliwego) określa regulamin sklepu. […]

Czy jeżeli nieruchomość nie ma wpisanej umowy dożywocia do księgi wieczystej

prawnik radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy jeżeli nieruchomość nie ma wpisanej umowy dożywocia do księgi wieczystej, to ewentualny nabywca kupuje ją bez tego obciążenia? Czy na obciążenie nieruchomości hipoteką muszę uzyskać zgodę dożywotnika? W przypadku umowy dożywocia ustawodawca wyłączył rękojmię, jaką dają wpisy do księgi wieczystej (KW). Innymi słowy ewentualny nabywca nieruchomości nie może, powołując się na brak ujawnienia dożywocia w KW, wykazywać, iż nabył nieruchomość w stanie wolnym (bez obciążenia […]

Znajomy pożyczył ode mnie pieniądze w 2015 r.

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Znajomy pożyczył ode mnie pieniądze w 2015 r. Podpisaliśmy umowę, według której cała kwota miała zostać zwrócona po roku (2016 r.). Do dnia dzisiejszego pożyczka nie została zwrócona, a znajomy twierdzi, że roszczenie o jej zwrot przedawniło się po 6 latach? Czy to prawda? Od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe terminy dotyczące przedawnienia roszczeń majątkowych, według których, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, roszczenia przedawniają się […]

Żona chce podpisać z teściową umowę o dożywocie.

prawnik radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Żona chce podpisać z teściową umowę o dożywocie. Z jakimi obowiązkami po stronie żony związana jest taka umowa? Czy nabyta na podstawie umowy nieruchomość będzie jej majątkiem osobistym? Umowa dożywocia została uregulowana w art. 908 k.c., zgodnie z którym w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, jak również udziału we współwłasności nieruchomości, nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, które w przypadku braku odmiennej […]

Kupiłem wadliwy towar. Chciałbym skorzystać z rękojmi.

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Kupiłem wadliwy towar. Chciałbym skorzystać z rękojmi. W jakich terminach i jakie działania mogę podjąć? Rękojmia obok gwarancji stanowi jedną z form odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne sprzedanych rzeczy. Wada fizyczna oznacza niezgodność rzeczy sprzedanej z umową zwłaszcza, kiedy nie posiada ona właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub o których istnieniu wykonawca […]

Odziedziczyłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza

prawnik radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Odziedziczyłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Słyszałem, że muszę jeszcze sporządzić wykaz inwentarza. Czy to prawda? W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem, ale do wartości ustalonej w wykazie inwentarza (dokumencie prywatnym), bądź w spisie inwentarza (dokumencie urzędowym sporządzanym wyłącznie przez komornika). Powyższe ograniczenie odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie (lub nie podał do spisu) przedmioty należące do spadku […]

Prowadzę kompleksowy remont mieszkania. Zawarłem umowę z wykonawcą

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Prowadzę kompleksowy remont mieszkania. Zawarłem umowę z wykonawcą, a teraz zgłosił się do mnie podwykonawca (glazurnik) i zażądał zapłaty za pracę. Czy muszę mu zapłacić, skoro zapłaciłem już głównemu wykonawcy? Kwestię odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych reguluje art. 6471 Kodeksu cywilnego. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co skutkuje tym, że nie może być zmieniony umową […]

1 2 3 17

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content