Moja babcia darowała mi mieszkanie. Czy w sytuacji, kiedy spadek po babci, która nie pozostawiła żadnego majątku…

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Moja babcia darowała mi mieszkanie. Czy w sytuacji, kiedy spadek po babci, która nie pozostawiła żadnego majątku, nabyła moja matka i jej siostra, to ja mogę być zobowiązana do zapłaty im zachowku, o ile by się o to zwróciły? Zachowek to instytucja (uregulowana w art. 993 k.c. i nast.) będąca odstępstwem od zasady swobody rozporządzania przez spadkodawcę swoim majątkiem na wypadek śmierci. Chroni ona interesy dzieci, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, zapewniając […]

Czy po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku, a przed jego działem

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku, a przed jego działem (zniesieniem współwłasności w przedmiocie spadku) wierzyciel spadkodawcy może skierować egzekucję do przedmiotów należących do jednego ze spadkobierców? W sytuacji kiedy nie został dokonany dział spadku, a do przedmiotów majątkowych stanowiących wspólność majątku spadkowego kilku spadkobierców została skierowana egzekucja ma zastosowanie art. 779 k.p.c. Ww. przepis stanowi m.in., że do egzekucji ze spadku konieczny jest […]

W jaki sposób dłużnik może uznać dług, a tym samym przerwać bieg przedawnienia?

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada W jaki sposób dłużnik może uznać dług, a tym samym przerwać bieg przedawnienia? Uznanie roszczenia przez dłużnika jest jednym z przewidzianych w art.  123 Kodeksu cywilnego sposobem przerwania biegu terminu przedawnienia. Zgodnie z ww. przepisem bieg przedawnienia przerywa każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu […]

Czy jest możliwe, aby mój pasierb (syn mojej zmarłej żony) dziedziczył po mnie?

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy jest możliwe, aby mój pasierb (syn mojej zmarłej żony) dziedziczył po mnie? Pasierbem jest dziecko małżonka, przy czym chodzi zarówno o jego dziecko naturalne, jak i przez niego przysposobione (pot. adoptowane). Stosunek prawny łączący pasierba z ojczymem (macochą), to stosunek powinowactwa, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy rodzicem pasierba ze spadkodawcą i istnieje także po ustaniu takiego małżeństwa (śmierć jednego z małżonków, rozwód). […]

Słyszałem, że w sytuacji zawarcia wyjątkowo krzywdzącej umowy mogę powołać się na wyzysk i ją unieważnić. Czy to prawda?

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Słyszałem, że w sytuacji zawarcia wyjątkowo krzywdzącej umowy mogę powołać się na wyzysk i ją unieważnić. Czy to prawda? W opisanej sytuacji można zastosować przepisy art. 388 k.c. regulujące instytucję wyzysku. Można ją zastosować w przypadku zawarcia umowy, w której jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie lub brak dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla […]

Czy w czasie trwania procesu w sądzie mogę zawrzeć ugodę i według jakich zasad?

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy w czasie trwania procesu w sądzie mogę zawrzeć ugodę i według jakich zasad? Strony sporu zawisłego przed sądem do czasu prawomocnego zakończenia postępowania mogą zawrzeć ugodę uregulowaną art. 917 i 918 k.c. Treść ugody powinna w sposób jasny i precyzyjny określać ustalone przez strony świadczenia, gdyż jak wynika z orzeczeń sądów w zasadzie niedopuszczalne są późniejsze wnioski dotyczące rozstrzygnięć w zakresie wątpliwości co do wykładni ugody, jak również […]

Osoba, której jestem ustawowym spadkobiercą jest w bardzo złym stanie zdrowotnym i może niedługo umrzeć.

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Osoba, której jestem ustawowym spadkobiercą jest w bardzo złym stanie zdrowotnym i może niedługo umrzeć. Wiem, że posiada jakieś długi, więc zastanawiam się, czy, a jeśli tak to jak, będę odpowiedzialny za ich spłatę? Długi spadkowe to zobowiązania spadkodawcy, które weszły do spadku, ale także m.in. koszty jego pogrzebu w wysokości odpowiadającej zwyczajowo przyjętej w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek […]

Czy mogę cofnąć pozew i jakie są tego skutki?

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Złożyłem pozew przeciwko dłużnikowi, ale okazuje się, że prawdopodobnie sprawę przegram. Czy mogę cofnąć pozew i jakie są tego skutki? Zasady według jakich można cofnąć pozew określa art. 203 k.p.c. Pozew może zostać cofnięty w całości lub części do czasu wydania prawomocnego wyroku. Jeżeli powód cofa pozew przed rozpoczęciem rozprawy to może to zrobić bez żadnych dodatkowych warunków, a jeżeli po rozpoczęciu rozprawy […]

Czy przysługują mi jakieś środki obrony przed niesprawiedliwą egzekucją komornika?

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy przysługują mi jakieś środki obrony przed niesprawiedliwą egzekucją komornika? Egzekucję prowadzi komornik na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny np. wyrok Sądu opatrzony klauzulą wykonalności. W celu kontroli przebiegu egzekucji a także obrony swoich interesów dłużnik ma do dyspozycji zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności, skargę na czynności komornika czy powództwa przeciwegzekucyjne (opozycyjne i interwencyjne). Pierwszą czynnością w celu podjęcia egzekucji […]

Moje mieszkanie komornik zajął za długi. Lokal jest w moim posiadaniu.

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Moje mieszkanie komornik zajął za długi. Lokal jest w moim posiadaniu. Jakie czynności mogę dokonywać z tym mieszkaniem i czy muszę uzyskać na nie zgodę komornika czy wierzyciela? Zajęcie nieruchomości jest pierwszą czynnością jaką wykonuje komornik po wszczęciu postępowania egzekucyjnego i następuje z chwilą doręczeniu dłużnikowi wezwania, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. W przypadku, kiedy wezwania […]

1 2 3 15

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17(809) ROK XXXI
Następne wydanie 29.09.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content