Moja żona wystąpiła do Sądu przeciwko swojej siostrze o zapłatę zachowku od spadku,

prawnik radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Moja żona wystąpiła do Sądu przeciwko swojej siostrze o zapłatę zachowku od spadku, jaki odziedziczyła po matce, tzn. mojej teściowej. Niestety w trakcie procesu żona zmarła. Jestem jej jedynym spadkobiercą. Czy mam prawo do kontynuowania procesu, który zapoczątkowała żona? Niestety, Pan jako spadkobierca po zmarłej żonie, a w toczącym się postępowaniu o zachowek powódce nie posiada legitymacji czynnej do dochodzenia od pozwanej zapłaty zachowku po zmarłej […]

Chcę wystąpić do spadkobiercy testamentowego po moim ojcu o zapłatę zachowku.

prawnik

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Chcę wystąpić do spadkobiercy testamentowego po moim ojcu o zapłatę zachowku. Ojciec zmarł 3 lata temu. Ja rok temu miałem wypadek samochodowy i niestety jestem skazany na wózek inwalidzki. Czy mogę domagać się zachowku w wysokości 2/3 przypadającego na mnie udziału w spadku? Zgodnie z artykułem 991 §1 kodeksu cywilnego, jeśli osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy, przysługuje jej zachowek w wysokości […]

Jestem obywatelką Ukrainy i Pani, którą się opiekowałam, zapisała mi testamentem mieszkanie…

Aktualne wyzwania dla studentów prawa w Polsce: jak zdobyć doświadczenie i wykształcenie potrzebne na rynku pracy?

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Jestem obywatelką Ukrainy i Pani, którą się opiekowałam, zapisała mi testamentem mieszkanie i działkę pod Warszawą. Pani miała syna, który się nią nie interesował. Czy może się tak zdarzyć, że nie będę mogła odziedziczyć tych nieruchomości? Żeby doszło do dziedziczenia na podstawie testamentu, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy w świetle prawa przedmiotowy testament jest ważny. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, a przedmiotem dziedziczenia są nieruchomości, to zgodnie […]

W 2010 r. zostałem skazany na karę 1 roku…

prawnik

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada W 2010 r. zostałem skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbyłem w lutym 2012 r. W 2019 r. zostałem skazany na 1 rok ograniczenia wolności. Karę odbyłem w czerwcu 2020 r. Obecnie będę starał się o zatrudnienie na stanowisku, gdzie wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Czy wyroki uległy zatarciu? Zgodnie z art. 107 § 1 k.k. w razie skazania na karę pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa […]

Czy nieszczelność w instalacji grzewczej (cieknący w pokoju grzejnik)

prawnik radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy nieszczelność w instalacji grzewczej (cieknący w pokoju grzejnik) jako właściciel lokalu powinienem naprawić we własnym zakresie i na swój koszt? Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 28 sierpnia 1997 r., (sygn. akt III CZP 36/97) elementy instalacji grzewczej zlokalizowane w lokalach, jak i poza nimi, są składnikiem tzw. współwłasności przymusowej i w całości stanowią element nieruchomości wspólnej. W związku z powyższym odpowiedzialność za utrzymanie […]

Odziedziczyłem na podstawie testamentu wraz z żoną (po ½) mieszkanie po teściu.

prawnik

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Odziedziczyłem na podstawie testamentu wraz z żoną (po ½) mieszkanie po teściu. Czy będziemy musieli płacić podatek od spadku. Jakie są konsekwencje niedopełnienia formalności związanych ze spadkiem? Według przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, osoby bliskie, takie jak małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha są zwolnione z podatku od nabycia rzeczy lub praw majątkowych, pod warunkiem że zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi […]

Jestem pokrzywdzonym i chciałbym móc aktywnie uczestniczyć w procesie karnym, tj. np. zadawać pytania świadkom.

prawnik

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Jestem pokrzywdzonym i chciałbym móc aktywnie uczestniczyć w procesie karnym, tj. np. zadawać pytania świadkom. Czy muszę w związku z tym dokonać jakiś specjalnych czynności? Żeby Pan mógł uczestniczyć w sposób aktywny w procesie, w którym akt oskarżenia wniósł prokurator, konieczne jest złożenie (ustnie do protokołu lub pisemnie), do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej tj. do odczytania aktu oskarżenia, oświadczenia o woli wykonywania uprawnień oskarżyciela […]

Otrzymałam z mężem w darowiźnie mieszkanie.

prawnik radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Otrzymałam z mężem w darowiźnie mieszkanie. Obecnie wuj, który dokonał darowizny, popadł w poważny konflikt z moim mężem i odwołał mu darowiznę. Czy możliwe, żeby wuj stał się współwłaścicielem (ze mną) darowanego wcześniej mieszkania? Kiedy darczyńca odwołuje darowiznę dokonaną na rzecz małżonków do ich majątku wspólnego (wspólność ustawowa), tylko w stosunku do jednego z małżonków, to nie ma prawa żądać powrotnego przeniesienia własności w postaci udziału w dotychczasowej wspólności majątkowej […]

Przed zawarciem związku małżeńskiego miałem książeczkę mieszkaniową z całym wkładem.

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Przed zawarciem związku małżeńskiego miałem książeczkę mieszkaniową z całym wkładem. W trakcie małżeństwa kupiliśmy mieszkanie i na ten cel przeznaczyliśmy premię gwarancyjną ze zlikwidowanej książeczki. Czy uzyskana premia gwarancyjna jest moim majątkiem osobistym czy wspólnym z żoną? Wkład zgromadzony na książeczce przed zawarciem małżeństwa stanowi pański majątek osobisty. Natomiast, jeżeli do likwidacji książeczki dojdzie w okresie trwania związku małżeńskiego, to zgodnie z dominującym […]

W ubiegłym roku sąd wydał prawomocne już postanowienie, na podstawie którego nabyłam razem z bratem i siostrą spadek po ojcu

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada W ubiegłym roku sąd wydał prawomocne już postanowienie, na podstawie którego nabyłam razem z bratem i siostrą spadek po ojcu. Porządkując rzeczy taty, znalazłam testament sporządzony własnoręcznie przez tatę, którego ostatnią wolą było, aby cały spadek przypadł mi i siostrze po połowie, a brat z uwagi na zerwanie więzi z rodziną został wydziedziczony. Czy mogę zmienić prawomocne już postanowienie? Może Pani złożyć do sądu, który rozpoznawał uprzednio sprawę, […]

1 2 3 18

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content