Czy rowerzysta zbliżając się do wyznaczonego przejazdu przez ulicę

prawnik radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy rowerzysta zbliżając się do wyznaczonego przejazdu przez ulicę ma pierwszeństwo przed zbliżającym się samochodem? Kierujący pojazdem zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem oraz innych wskazanych w przepisie środków lokomocji jedynie wówczas kiedy znajdują się na przejeździe. (art. 27 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.) Z kolei jeżeli kierowca samochodu […]

Wychowałam się na wsi i jako dziecko pracowałam w gospodarstwie rodziców

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Wychowałam się na wsi i jako dziecko pracowałam w gospodarstwie rodziców. Obecnie staram się o emeryturę. Czy moja praca w gospodarstwie może zostać zaliczona do stażu pracy? Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 10 ust. 1 pkt 3) przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się z pewnymi zastrzeżeniami również, traktując je jak […]

Mój konkubent ma prawo do działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, którą zajmujemy się wspólnie.

prawnik

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Mój konkubent ma prawo do działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, którą zajmujemy się wspólnie. Czy po jego śmierci będę miała prawo do działki? Odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności należy przywołać art. 38 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z nim, w razie śmierci działkowca, któremu przysługiwało prawo do działki, jego bliskim przysługuje roszczenie o ustanowienie tego prawa […]

Jestem najemcą lokalu kwaterunkowego. W ostatnim czasie często wyjeżdżam za granicę do pracy.

prawnik radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Jestem najemcą lokalu kwaterunkowego. W ostatnim czasie często wyjeżdżam za granicę do pracy. Czy to prawda, że jak nie będę mieszkał w sumie przez okres 1 roku, to może zostać wypowiedziany mi najem? Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem […]

Jestem osobą, wobec której mąż stosuje przemoc fizyczną i psychiczną.

prawnik radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Jestem osobą, wobec której mąż stosuje przemoc fizyczną i psychiczną. Jak mogę doprowadzić do natychmiastowego opuszczenia przez niego naszego wspólnego mieszkania? W pierwszej kolejności powinna Pani zgłosić fakt stosowania przemocy na policję. W przypadku, kiedy policjant podczas interwencji podjętej w związku ze zgłoszeniem przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, lub kuratora sądowego albo pracownika OPS, stwierdzi, że istnieje zagrożenie dla zdrowia […]

Zostałem wyrokiem nakazowym skazany na karę ograniczenia wolności

prawnik

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Zostałem wyrokiem nakazowym skazany na karę ograniczenia wolności. Pracuję i nie mam możliwości wykonać orzeczonych prac społecznych. Czy karę ograniczenia wolności można zamienić na grzywnę lub na inną karę? Przepisy prawa nie przewidują możliwości zamiany kary ograniczenia wolności na karę grzywny. Jeżeli zaś z ważnych przyczyn nie może Pan wykonywać orzeczonej kary (np. z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej), może […]

Opiekuję się ojcem. Jego stan zdrowia się pogarsza i wymaga praktycznie ciągłej opieki,

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Opiekuję się ojcem. Jego stan zdrowia się pogarsza i wymaga praktycznie ciągłej opieki, czego nie jestem w staniu mu zapewnić. Jednocześnie nie chce się zgodzić na pobyt w domu pomocy społecznej. Co można w takim przypadku zrobić? Osobie zdrowej psychicznie, wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej o ile nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu […]

Ostatnio podpisywałem w spółdzielni mieszkaniowej wniosek, a pani, która go przyjmowała, wymagała,

prawnik

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Ostatnio podpisywałem w spółdzielni mieszkaniowej wniosek, a pani, która go przyjmowała, wymagała, żebym podpisał się czytelnie imieniem i nazwiskiem, gdyż inaczej podpis będzie nieważny. Czy ma rację? Na wstępie należy zaznaczyć, że przepisy prawa nie określają jednoznacznie, jak ma być wykonany podpis i jaka ma być jego treść. Przyjmuje się, że prawidłowy podpis może mieć formę skróconą i nie musi być czytelny. Jednocześnie powinien […]

Zostałem skazany za jazdę motorowerem w stanie nietrzeźwości na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu

prawnik

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Zostałem skazany za jazdę motorowerem w stanie nietrzeźwości na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Czy to prawda, że w świetle nowych przepisów jak teraz zostanę złapany na jeździe po pijaku do 1,5 promila to zostanie zabrany samochód? Zgodnie z art.  178a § 5 k.k.  sąd orzeka przepadek samochodu albo jego równowartości m.in. w razie popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, jeżeli sprawca był […]

Uzyskałam wyrok zasądzający od mojego męża alimenty na dzieci

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Uzyskałam wyrok zasądzający od mojego męża alimenty na dzieci. Mąż jest zatrudniony i otrzymuje wysokie wynagrodzenie. Słyszałam, że mogę zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy męża o wypłatę mi z jego wynagrodzenia zasądzonych alimentów. Czy to prawda i jakie muszę spełnić warunki? Zgodnie z art. 88 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca dokonuje potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych na wniosek wierzyciela z załączonym przez niego tytułem wykonawczym, […]

1 2 3 23
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content