Redakcja

Warszawsko-Praskie czasopismo społeczno-samorządowe  MIESZKANIEC

04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10

tel. 22 813-43-83 , 22 810-64-12

e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl