Ponad 95 inwestycji w Warszawie. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w Warszawie. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 95 inwestycji.

Ponad 95 inwestycji w Warszawie – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w Warszawie dofinansowanie w wysokości łącznie pół miliona złotych otrzyma 28 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– remont alei głównej Nr 1 etap 1 w ROD „Jedność” – 20 tys. zł;

– remont dachu Domu Działkowca w ROD „Fort Szczęśliwice” – 20 tys. zł;

– renowacja rowów melioracyjnych w ROD „Wodniak” – 10 tys. zł;

– remont wnętrz i elewacji Budynku Ogrodowego ROD „Syrena” – 20 tys. zł;

– wymiana linii zasilającej rozdzielnice 14/15/16 na „Dużym ogrodzie” oraz wymiana linii zasilającej rozdzielnice na „Małym ogrodzie” w ROD „Wilanów” – 20 tys. zł;

– remont i modernizacja Domu Działkowca w celu pełnego zaspokajania potrzeb administracyjnych, integracyjnych, edukacyjnych i sanitarnych wszystkich działkowców ROD „Zdrowie” – 12 tys. zł;

– remont świetlicy ROD „Zorza” – 5,8 tys. zł;

– elektryfikacja ROD „Wiarus” – 20 tys. zł;

– wymiana ogrodzenia zewnętrznego od strony K. Zycha w ROD „Raj” – 8,4 tys. zł;

– wymiana części ogrodzenia wraz z wymianą bram i furtek w ROD „Avia” – 20 tys. zł;

– wykonanie remontu budynku administracyjnego oraz wykonanie remontu toalety w budynku administracyjnym w ROD „im. W. Warneńczyka” – 14,8 tys. zł;

– wymiana ogrodzenia zewnętrznego od ul. Lewinowskiej w ROD „Wypoczynek” – 20 tys. zł;

– remont i wyposażenie wnętrz Domu Działkowca w ROD „Ursynów” – 20 tys. zł;

– naprawa zniszczonej infrastruktury drogowej i parkingowej na terenie ROD „im. Stefana Starzyńskiego” – 20 tys. zł;

– wymiana ogrodzenia w ROD „Groty” – 20 tys. zł;

– przyłączenie ogrodu ROD BUDOWLANI II do miejskiej sieci wodociągowej – 20 tys. zł;

– budowa studni głębinowej o głębokości nie przekraczającej 30 m i średnicy 160-200 mm wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji i rozbudowa automatyki w ROD „Radiowo-Fosa I”  – 20 tys. zł;

– modernizacja drogi dojazdowej na odcinku brama główna – budynek administracji w ROD „Lotnik” – 20 tys. zł;

– modernizacja infrastruktury dystrybucji energii na terenie ROD „Promyk” – 20 tys. zł;

– rozbudowa instalacji elektrycznej w ROD Ogrodnik – 20 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ROD „Zwarynek” – 20 tys. zł;

– budowa instalacji monitoringu wizyjnego (CCV) na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „POMPA” w Warszawie – 20 tys. zł;

– modernizacja sieci energetycznej ROD „OWOC” – 20 tys. zł;

– budowa alejek w ROD Sigma-Bartycka – 20 tys. zł;

– montaż kamer monitoringu wraz z oprogramowaniem na bramach wejściowych do Ogrodu oraz na terenie przed biurem Zarządu w ROD „Park dolny” – 9 tys. zł;

– adaptacja pomieszczenia magazynowego na biuro zarządu w ROD „im. Aleksandry Piłsudskiej” – 20 tys. zł;

– modernizacja sali świetlicy w ROD „Zelmot” – 20 tys. zł;

– rozbudowa infrastruktury ogrodowej polegającej na renowacji drogi dojazdowej w ROD „Sady Żoliborskie” – 20 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W Warszawie dofinansowanych zostanie 7 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 1 mln zł.

Dofinansowane zostały:

– wykonanie murali antysmogowych oraz przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Targówka w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii       – 139,6 tys. zł;

– projekt „Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic gminnych na terenie dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy” – 200 tys. zł;

– projekt „Czyszczenie ulic na mokro-mechaniczne oczyszczanie ulic gminnych wraz ze zraszaniem na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w ramach realizacji zadania budżetowego – B/III/1/1/2 (letnie oczyszczanie ulic)” – 87,8 tys. zł;

– projekt „Mechaniczne zmywanie jezdni ulic m.st. Warszawy” – 200 tys. zł;

– czyszczenie ulic na mokro w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – 125 tys. zł;

– czyszczenie ulic na mokro w dzielnicy Wilanów w Warszawie – 100 tys. zł;

– kampania informacyjno-edukacyjna na temat zanieczyszczenia powietrza w Warszawie, w szczególności na temat możliwości uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania – 200 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań, z czego 4 z Warszawy, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 308,2 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– przebudowa/modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II w Warszawie – 100 tys. zł;

– wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie – 100 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu zieleni wraz z ogrodem deszczowym przy ul. S. Lentza w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – 48,2 tys. zł;

– kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11 w Warszawie – 60 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł.Warszawie wsparcie w wysokości ponad 3,9 mln zł otrzyma 14 inwestycji.

– Po raz piąty sejmik Mazowsza przyznał pomoc finansową dla gmin, powiatów i dzielnic m.st.  Warszawy przeznaczoną na budowę lub modernizację m.in.: oświetlenia czy zadaszenia boiska, automatycznego systemu nawadniania murawy boiska, kompleksów sanitarno-szatniowych, siłowni plenerowych, placów rekreacyjno-sportowych, bieżni lekkoatletycznych, lodowisk, ścianek wspinaczkowych, kortów tenisowych, boisk i hal sportowych. Inwestycje dają możliwość uprawiania różnego rodzaju aktywności sportowej. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz utrzymania sprawności fizycznej osób dorosłych – zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Ludwik Rakowski (sejmikowy klub KO).

Dofinansowane zostały:

– modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie – 300 tys. zł;

– modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku „Korty Tenisowe Falenica” w Warszawie – 243,9 tys. zł;

– remont boiska wielofunkcyjnego, boisko do siatkówki i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie – 299 tys. zł;

– budowa obiektu małej architektury skateparku w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska” – 300 tys. zł;

– remont dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 385 w Dzielnicy Wesoła w Warszawie – 201,2 tys. zł;

– modernizacja natrysków w szatniach basenowych w Dzielnicy Żoliborz w Warszawie – 232,9 tys. zł;

– remont boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10 w Warszawie – etap II: remont boiska wielofunkcyjnego – 299,9 tys. zł;

– nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie – 300 tys. zł;

– remont tarasu i trybuny nad salą treningową, siłownią, magazynami łodzi oraz warsztatem szkutniczym, w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2, położonym przy ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie – 300 tys. zł;

– budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie – 300 tys. zł;

– remont boiska piłkarskiego przy SP 336 w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy – 300 tys. zł;

– wygłuszenie sali sportowej, Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy – 225 tys. zł;

– wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 w Warszawie – 300 tys. zł;

– remont hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie – 300 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęły w sumie 244 wnioski. Dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazła się wśród nich także modernizacja strażnicy OSP Wesoła. Na jej remont samorząd województwa przeznaczy 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Samorząd Mazowsza przeznaczy 80 tys. zł dla OSP Wesoła na nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Mazowsze dla seniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W Warszawie dofinansowanie w wysokości 161,2 tys. zł otrzyma 11 projektów.

Dofinansowane zostały:

– I FORUM ŚRODOWISK SENIORALNYCH, Warszawa  – 20 tys. zł;

– seniorzy wiecznie młodzi duchem – organizacja 3 dniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego na terenie Województwa Mazowieckiego dla członków Rady Seniora Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz przedstawicieli środowisk senioralnych  – 19 tys. zł;

– samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022, Warszawa Dzielnica Bemowo – 20 tys. zł;

– mokotowski senior w podróży, Warszawa Dzielnica Mokotów – 20 tys. zł;

– wyjazd integrujący środowisko-senioralne, Warszawa Dzielnica Praga-Północ – 20 tys. zł;

– edukacyjny piknik z seniorem,            Warszawa Dzielnica Rembertów – 20 tys. zł;

– “Cyberbezpieczny Senior na Targówku”, Warszawa Dzielnica Targówek – 6,2 tys. zł;

– integracja i aktywizacja seniorów, Warszawa Dzielnica Wesoła – 16 tys. zł;

– “Wilanowski seniorze – jesteśmy dla Ciebie”, Warszawa Dzielnica Wilanów – 20 tys. zł;

– działania wspierające i usprawniające funkcjonowanie Rady Seniorów Dzielnicy Wola m. st. Warszawy – 8 tys. zł;

– integracja i aktywizacja osób w wieku senioralnym w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe pt. “Wyjdź z domu i bądźmy bardziej sprawni i silniejsi” – 19,2 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w Warszawie w wysokości blisko 43 mln zł otrzyma 16 projektów

Dofinansowane zostały:

– modernizacja ulic na terenie dzielnicy Wola w Warszawie – 3,6 mln zł;

– budowa i modernizacja dróg gminnych w dzielnicy wola w Warszawie – 3,6 mln zł

– przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. gen. J. Zajączka do ul. Hauke-Bosaka w Warszawie – 2 mln zł;

– modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9 w Warszawie – 2 mln zł;

– modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi w Warszawie – 1,3 mln zł;

– modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 w Warszawie – 700 tys. zł;

– rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie – 3,6 mln zł;

– budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków w Warszawie – 2,3 mln zł;

– wyposażenie oraz elementy zagospodarowania terenu nowego pawilonu medycznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 – 3,6 mln zł;

– rozbudowa Domu Kultury “Zacisze” przy ul. Blokowej 1 w Warszawie – 3,6 mln zł;

– modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie – 4 mln zł;

– budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A w Warszawie – 855 tys. zł;

– przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53 w Warszawie – 576 tys. zł;

– modernizacja amfiteatru w Parku im. Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury w Dzielnicy Wola) w Warszawie – 4 mln zł;

– budowa biblioteki na Choszczówce w Warszawie – 3,6 mln zł;

– modernizacja budynku przy ul. Skorochód – Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie – 3,6 mln zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W Warszawie wsparcie w wysokości 1,1 mln zł otrzymało 16 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– remont konserwatorski elewacji i wątków ceglanych wnętrza świątyni, kościół pw. św. Ducha w Warszawie (XIX w.): remont konserwatorski elewacji i wątków ceglanych wnętrza świątyni – 80 tys. zł;

– rewaloryzacja stolarki drzwi wewnętrznych i parkietów w Domu Polonii (d. Resursie Obywatelskiej) przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie – 50 tys. zł;

– remont elewacji wschodniej i zachodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Górczewskiej 15 w Warszawie – 40 tys. zł;

– kontynuacja kompleksowej konserwacji elewacji cerkwi, Cerkiew pw. św. Jana Klimaka w Warszawie – 80 tys. zł;

– kompleksowa konserwacja zabytkowej stolarki otworowej w Pałacu Zamoyskich w Warszawie –etap 1a, elewacja zachodnia, I kondygnacja – kontynuacja prac – 30 tys. zł;

– remont elewacji budynku przy pl. Konstytucji 3 w Warszawie – kontynuacja – 80 tys. zł;

– ratunkowe prace przy fundamentach budynku Klasztoru oo. Dominikanów od ul. Starej w Warszawie – 80 tys. zł;

– kompleksowy remont konserwatorski elewacji wieży zachodniej kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie – 80 tys. zł;

– remont elewacji zewnętrznej – kontynuacja prac kościół seminaryjny Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca (XVII w.) oraz dawny klasztor Karmelitów Bosych (XVII w.) w Warszawie – 80 tys. zł;

– remont konserwatorski elewacji kamienicy przy ul. Szeroki Dunaj 11 w Warszawie – 50 tys. zł;

– remont elewacji frontowej od str. ulicy Nowogrodzkiej budynku przy ul. Nowogrodzkiej 48 w Warszawie – 80 tys. zł;

– modernizacja Wieży Ciśnień zlokalizowanej na terenie Zespołu Stacji Filtrów przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie – 140 tys. zł;

– prace konserwatorskie wapiennych rzeźb gigantów oraz piaskowcowego balkonu nad bramą do kamienicy – Warszawa, kamienica Antoniego Strzałeckiego “Pod Gigantami” – 40 tys. zł;

– wykonanie izolacji fundamentów wirydarza Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Warszawie – 80 tys. zł;

– remont konserwatorski części elewacji (E1) domu w Kolonii Mieszkaniowej Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 4 w Warszawie – 100 tys. zł;

– remont oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej dwóch tarasów wschodniego i północnego położonych na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego znanego jako Szklany Dom, położonego w Warszawie przy ul. Mickiewicza 34/36 – VIII etap działań ratunkowych – 60 tys. zł.

Materiał promocyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content