Projekt NEEST

Projekt NEEST

Jednym z głównych wyzwań miasta jest skuteczne przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, który jest coraz bardziej odczuwalny przez mieszkańców oraz miejską infrastrukturę. Negatywne skutki zmiany klimatu przejawiają się w coraz częstszym występowaniu gwałtownych zjawisk pogodowych, m.in. suszy, powodzi oraz podtopień.

Działania Miasta obejmujące przeciwdziałanie tym zjawiskom obejmują ograniczenie emisyjności różnych sektorów funkcjonowania miasta (np. budynki, energetyka, transport), jak również stosowanie rozwiązań, które adaptują miejską przestrzeń do zmieniających się warunków klimatycznych.

Jednym z głównych wyzwań w miastach dążących do neutralności klimatycznej są budynki i modernizacja w celu zwiększeniach ich efektywności energetycznej, poprawy komfortu mieszkańców i zmniejszenia emisji – a odpowiadają w Warszawie za prawie 80% emisji gazów cieplarnianych.

Odpowiedzią to na to wyzwanie jest projekt Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary – projekt NEEST (ang. NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories), realizowany jest w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Misji „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.” w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Kraków – miasto lider
  • Łódź – miasto partner
  • Rzeszów – miasto partner
  • Warszawa – miasto partner
  • Wrocław – miasto partner
  • NCBR – partner merytoryczny

Zgodnie z założeniami projektu NEEST w każdym z miast wytypowano reprezentatywny obszar do analiz, w którym znalazły się m.in. budynki wielorodzinne, szkoły i budynki użyteczności publicznej. Kwartał wybrany w Warszawie obejmuje teren pomiędzy ulicami Grochowską i Zbaraską oraz Stanisława Augusta i Międzyborską. W trakcie projektu NEEST zostaną przeprowadzone analizy wybranych typów budynków wraz z otoczeniem. Zapewnienie reprezentacji odpowiednio zróżnicowanej zabudowy oraz otoczenia zapewni możliwość powielania wypracowanych rozwiązań w mieście.

Wynikiem projektu będzie przygotowanie Poradnika dla miast (Guidebook), w którym zostaną przedstawione ścieżki realizacji modernizacji budynków oraz poprawy jakości otoczenia, a także przypadki gotowych do zastosowania rozwiązań.

Jak będą wyglądać działania w ramach projektu NEEST?

Najpierw przeprowadzona zostanie akcja informacyjna – informacje o projekcie rozsyłane będą drogą elektroniczną oraz publikowane na stronie informacyjnej projektu. Następnie wybrani mieszkańcy oraz zarządcy budynków zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety – społecznej (mieszkańcy) i technicznej (zarządcy budynków). W wybranych lokalizacjach kwartału zostanie przeprowadzone skanowanie 3D wybranych budynków oraz ich otoczenia, prowadzone przez NCBR. Wszystko w celu pozyskania danych do dalszych analiz.

Jakie korzyści z programu NEEST mogą płynąć do mieszkańców?

Wnioski z projektu pomogą opracować konkretne rozwiązania dotyczące budynków oraz ich otoczenia. W przyszłości w przypadku wdrożenia modelowych rozwiązań może to skutkować modernizacją budynków z pomocą zewnętrznego finansowania, obniżeniem rachunków za energię, zwiększeniem powierzchni terenów zieleni oraz stworzeniem przestrzeni dla integracji lokalnej społeczności. Modelowe rozwiązania będą miały pozytywny wpływ dla środowisko naturalnego oraz klimat, a także ułatwią pracę innych samorządów, które będą mogły skorzystać z efektów naszej pracy.

Źródło: UM

Foto: Pixabayerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content