Z OSTATNIEJ CHWILI

Doceniona „Międzynarodowa”

„Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego” – taką odznaką Krajowa Rada Spółdzielcza wyróżniła kilkoro działaczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”.

Miniony rok był szczególny dla SM „Międzynarodowa” – dwa miesiące temu została uhonorowana odznaką „Za Zasługi dla Spółdzielczości”, a pod koniec grudnia aż siedmioro jej członków wyróżniono odznaką „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”.

W podniosłej, świątecznej atmosferze odznakę wręczał prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, dr Jerzy Jankowski. KRS wyróżnia tą prestiżową odznaką osoby, które wzorcowo wykonują swoją pracę na rzecz spółdzielczości, wykazują się wysokim poziomem moralnym, wychodzą z różnymi inicjatywami i troszczą się o rozwój organizacji spółdzielczej. W SM „Międzynarodowa” w ten sposób zostali docenieni: Eugeniusz Grzebieliszewski, Ludwika Szczerbińska, Celina Dobosz, Elżbieta Nowosad, Jan Szymoniak, Krzysztof Drygalski i Jan Przybyszewski.

Wyróżnionym gratulowały władze Spółdzielni – prezes Spółdzielni Krzysztof Przychodzeń, jego zastępca Andrzej Maciejewski i szef Rady Nadzorczej Mirosław Klary. Po uroczystym wręczeniu odznak wszyscy zapozowali do pamiątkowego zdjęcia. Do gratulacji dołącza się redakcja „Mieszkańca”. ar

Najnowsze artykuły

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 12 (710) ROK XXVIII
Następne wydanie 5.07.2018

Archiwum wydań od nr 1/2006

REKLAMA

Najczęściej czytane