Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wawrze

Codzienna rehabilitacja, wsparcie lekarzy rodzinnych, geriatrów, dietetyków i rehabilitantów, szkolenia dla rodzin chorych warszawiaków. To oferta nowego Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Begonii 10, który rozpoczął przyjmowanie pacjentów.

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstał w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer. W placówce pacjenci będą korzystać z terapii zajęciowej, opieki pielęgniarskiej, doradztwa, usprawnień ruchowych w warunkach zbliżonych do domowych, a ich rodziny i opiekunowie dowiedzą się, jak kontynuować opiekę. Placówka jest dedykowana pacjentom niesamodzielnym, przede wszystkim starszym osobom. Codziennie będzie z niego korzystało 25 osób w trakcie dwumiesięcznego turnusu. DDOM działa od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 17.00. Zapisy już się rozpoczęły. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na blisko 2 mln zł.

Więcej informacji dla osób zainteresowanych skorzystaniem z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej jest tutaj

/um/

Zobacz również:  Rewolucja na rynku wsparcia układu kostno-stawowego

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 20(789) ROK XXX
Następne wydanie 4.11.2021

Najczęściej czytane