Manewry drogowe

Przez trzy dni (od 14 do 16 marca) nie funkcjonowała sygnalizacja świetlna przy dużym skrzyżowaniu ul. Grochowskiej, Podskarbińskiej i Międzyborskiej. Pokonanie tego skrzyżowania wymagało od kierowców wielkiego wysiłku i ostrożności.

 

A tymczasem, 16 marca, na niezbyt odległym skrzyżowaniu ul. Saskiej i Zwycięzców trwało szkolenie młodych funkcjonariuszy z legionowskiego Centrum Szkolenia Policji. Szkoda, że zarządzający stołecznymi ulicami nie wpadli na pomysł połączenia tych dwóch zdarzeń. Kierowcom byłoby bezpieczniej, a adepci „drogówki” mogliby ćwiczyć na żywym organizmie…