Pierwsze Warszawskie Centrum Lokalne powstanie w Falenicy

wizualizacja_WCL_Falenica

Wizualizacja WCL Falenica

25 sierpnia stołeczni radni przegłosowali przeznaczenie 14 mln zł na przebudowę targowiska przy ul. Walcowniczej w Falenicy. Razem z otaczającym go terenem powstanie w tym miejscu Warszawskie Centrum Lokalne.

Prace nad modernizacją targowiska w Wawrze rozpoczęły się w 2015 r., a obszar ten jest jedną z dziesięciu pilotażowych lokalizacji wybranych w ramach programu „Warszawskie Centra Lokalne”, który prowadzi stołeczny ratusz we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jest to program, który wychodzi na przeciw zgłaszanym podczas spotkań z mieszkańcami potrzebom zmian, jakie powinny nastąpić w przestrzeni stolicy.

W 2015 roku odbył się szereg działań konsultacyjnych i projektowych, w efekcie których powstała nowa koncepcja zagospodarowania terenu targowiska i jego otoczenia. Na nowe Centrum Lokalne Falenica będą składały się poza targowiskiem także m.in. siłownia plenerowa, plac zabaw, parking dla korzystających z targowiska, biblioteka wraz z centrum społeczno-kulturalnym i atrakcyjnie zagospodarowane skwery.

Proces konsultacji społecznych modernizowanego obszaru cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i kupców. Zorganizowano w ramach niego szereg spotkań informacyjnych, warsztaty projektowe i spacer badawczy. Mieszkańcy podczas spotkań zgłaszali m.in. konieczność poprawy infrastruktury komunikacyjnej i drogowej, rozbudowania biblioteki, poprawy porządku, czystości i estetyki, wprowadzenia atrakcyjnych miejsc spotkań (np. kawiarni czy restauracji). Nowa koncepcja zagospodarowania centrum Falenicy wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, a już w przyszłym roku ruszą prace mające na celu wprowadzenie jej w życie.

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content