Pierwszy Honorowy

W poniedziałek, 18 lutego, w Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” doszło do wyjątkowej uroczystości. Z inicjatywy Rady Nadzorczej, po raz pierwszy władze Spółdzielni, nadały tytuł Honorowego Członka SM „Międzynarodowa”. Tym zaszczytem wyróżniono Eugeniusza Grzebieliszewskiego, wieloletniego działacza spółdzielczego, byłego szefa tutejszej RN.

Wyróżnienie wręczał obecny przewodniczący RN Mirosław Klary. W uroczystości wzięli udział: prezes Spółdzielni Krzysztof Przychodzeń, zastępca prezesa Andrzej Maciejewski oraz członkowie RN. Wszyscy podkreślali wkład Eugeniusza Grzebieliszewskiego w utworzenie i rozwój SM „Międzynarodowa”. Uhonorowany zaś wspominał czasy wydzielania się Spółdzielni, mówił o aktualnych problemach spółdzielców oraz dziękował wszystkim współpracownikom. Specjalne podziękowanie złożył swojej małżonce – Elżbiecie.

Zobacz również:  Wawerska Plaża Romantyczna w nowej odsłonie

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 20(789) ROK XXX
Następne wydanie 4.11.2021

Najczęściej czytane