Z OSTATNIEJ CHWILI

Redakcja

Warszawsko-Praskie czasopismo społeczno-samorządowe  MIESZKANIEC

04-062 Warszawa ul. Grenadierów 10

tel. (22) 813-43-83 , (22) 810-64-12

fax. (22) 813-43-83

e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl