Sesje Rady Dzielnicy Białołęka bez transmisji on-line

Dzisiaj po wakacyjnej przerwie w końcu sesja Rady Dzielnicy. Chcecie ją zobaczyć? Musicie przyjść do urzędu. Nie będzie transmisji on-line, tak jak do tej pory. Dlaczego? Zdaniem białołęckiego urzędu, wszystkiemu winne są przepisy.

Dzisiejsza sesja Rady Dzielnicy Białołęka nie będzie transmitowana on-line, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, kwestia legalności transmisji obrad Rady Dzielnicy i publikacja wizerunku, zwłaszcza osób postronnych uczestniczących w obradach, nie jest jednoznaczna – wyjaśnia Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Dzielnicy. Dodaje też, że ustawa o samorządzie gminnym w art. 20 ust. 1b stanowi, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad są udostępniane w BIP-ie i na stronie internetowej gminy, ale zapis ten będzie obowiązywał dopiero od następnej kadencji Rady. Wówczas kwestia legalności transmisji sesji on-line będzie jednoznacznie umocowana w prawie.

Na 30 sierpnia obrady zapowiadają natomiast miejscy radni. Sesja Miasta będzie transmitowana bez zmian. W czym zatem rzecz? Gdzie jest różnica, wyjaśnia Marzena Gawkowska:

W aspekcie ochrony danych osobowych nie można porównywać przebiegu sesji Rady m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy Białołęka. Sala, w której odbywają się sesje Rady m.st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki  mają specjalną strefę, przeznaczoną dla mieszkańców. Strefa ta jest oddzielona od części przeznaczonej dla radnych i jest poza zasięgiem kamer. Sesje odbywające się w Pałacu Kultury i Nauki są zabezpieczone przez Straż Miejską, która pilnuje porządku.

A droga, jaką musi pokonać mieszkaniec, zanim zostanie dopuszczony do głosu, wygląda następująco:

* deklaracja chęci zabrania głosu złożona do strażnika miejskiego,

* strażnik przekazuje ją do pracowników Wydziału Obsługi Sesji Rady,

* pracownik ww. Wydziału przekazuje p. Naczelnik, która informuje o fakcie Przewodniczącą Rady, która decyduje, czy mieszkaniec może zabrać głos,

Przeczytaj również inny artykuł  Popatrz na ptaki

* zanim mieszkaniec zabierze głos, podpisuje zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych w tym wizerunku.

Co kluczowe – mieszkaniec  podczas miejskiej sesji nie ma szansy zabrać głos poza tą procedurą, „przemknąć” niezauważenie, tak jak niejednokrotnie zdarzało się to podczas sesji dzielnicowych.

Dzisiaj odbyła się sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe i była transmitowana on-line. Zatem jest możliwość, aby sesje były prowadzone on-line, pomimo zmiany przepisów. Jak wyjaśnia Andrzej Opala z praskiego ratusza, w czasie transmisji nie widać mieszkańców.

Kamera pokazuje obraz spod zegara na końcu sali i zwrócona jest na stół prezydialny, obejmując oba skrzydła Rady. Burmistrzów pokazuje zatem od tyłu, a gości nie – wyjaśnia rzecznik.