Zostałem ukarany mandatem za palenie papierosa w miejscu publicznym. Czy istnieją przepisy, które regulują te kwestie?

klusCzytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Zostałem ukarany mandatem za palenie papierosa w miejscu publicznym. Nie widziałem żadnej naklejki informującej o takim zakazie. Czy istnieją przepisy, które regulują te kwestie?

            Tak. Powyższe reguluje przede wszystkim art. 5 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku, który stanowi, że zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych w następujących miejscach:

1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;

3) na terenie uczelni;

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;

6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;

8) na przystankach komunikacji publicznej;

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych;

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Jednocześnie należy podkreślić, że Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy jeszcze inne niż wymienione powyżej miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu, pary i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego. Może się więc zdarzyć taka sytuacja, że na terenie jednej gminy w pewnych miejscach można będzie palić bez ograniczeń, a w innej gminie, takie samo miejsce będzie już objęte zakazem.

            Właściciel lub zarządzający obiektem bądź środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ma obowiązek umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu.

            Zgodnie z art. 13 ust. 2 w/w ustawy, palenie tytoniu w miejscu objętym zakazem stanowi wykroczenie, za które może zostać wymierzona kara grzywny w kwocie do 500,00 złotych. Z kolei karą grzywny do kwoty 2.000,00 złotych może zostać ukarany właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, który wbrew obowiązkowi nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu (art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy).

            Na koniec warto dodać, że ustawodawca przewiduje pewne wyjątki od w/w zakazów. O takim wyjątku jest mowa np. w art. 5a ust. 4 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku, w myśl którego, właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji może przeznaczyć jedno zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne w celu palenia wyrobów tytoniowych, jeżeli to zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne jest wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

 

 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content